Terug
Home Verwijzers Over de aanpak

Over de aanpak: de grondslagen

Kinderen uit de Knel combineert een aantal krachtig werkende factoren die kunnen zorgen voor een positieve ommekeer: voor de ouders, de kinderen en hun omgeving. Het programma wordt geleid door ervaren therapeuten en vindt plaats in een groepssetting. Het uitgangspunt is om een veranderproces in gang te zetten waarbij de focus van onderlinge strijd zich verplaatst naar het belang van het kind.

De ‘keystones’ van Kinderen uit de Knel – voor therapeuten én de deelnemers

Het programma Kinderen uit de Knel kent een aantal grondslagen. Elementen die het
programma kenmerken en waarin de theoretische aannames, klinische ervaringen en
wetenschappelijke uitkomsten zijn verwerkt. Wij gebruiken hiervoor de term ‘Keystones’. De keystones zijn uitgangspunten voor zowel de kinderen, de ouders, hun omgevend netwerk als de therapeuten.
We onderscheiden 6 Keystones.

Drie van de zes Keystones gaan over voorwaarden:

1. Attitude: De basishouding van waaruit wordt gewerkt: samenwerkend, ethisch en gelijkwaardig, niet veroordelend, invoelend, gericht op mogelijkheden structuur bieden, aanwezig zijn en aanspreken op verantwoordelijkheid.

2. Gemeenschap: Werken in en met groepen en gemeenschappen (‘communities’). Kinderen, ouders, hun netwerk, verwijzers en de therapeuten vormen een werkgemeenschap die er naar streeft om de situatie voor allen te verbeteren.

3. Kinderen: aandacht voor kinderen en de tussenruimte. Zij staan centraal. Uitgangspunt is dat ouders en andere betrokkenen worden erkend in hun goede intenties. Iedereen gunt de kinderen een goed leven en een goede toekomst.

De ander drie Keystones gaan over het proces:

4. Loslaten: dat betekent de overgang maken naar echt scheiden en accepteren van verschillen. Aanvaarden van de tragiek en het proces van rouwverwerking.

5. Destructieve patronen: Het erkennen en verminderen van destructieve patronen door deze te herkennen en te verbinden met de kwetsbaarheid cyclus; kwetsuren, stressreactie, trauma en overlevingsstrategieën. Werken aan emotie regulatie.

6. Veranderen door ervaren: actie, ervaren, voelen, presenteren, verhalen vertellen.

Terug naar verwijzers

Kinderen uit de Knel in uw regio

Neem contact op met Kinderen uit de Knel in uw buurt voor meer informatie

*De gemeente waar het kind staat ingeschreven bepaalt of deelname vergoed wordt