Terug
Home Trainingen Hulpverleners gezinnen conflictscheiding

Werken met gezinnen in complexe conflictscheiding

Voor alle hulpverleners die te maken hebben met gezinnen verwikkeld in conflictscheiding.
SKJ-209149 accreditatie 6,5 punten

1-daagse training
Vorm: in overleg, vaak in-company: 3 tot 7-urige opzet. Groep van max. 18 deelnemers of in-company

Waarom deze training volgen?

• Je wilt voorkomen dat je verstrikt raakt in de conflicten van strijdende ouders
• Je wilt op een constructieve wijze met ouders in gesprek en weten wanneer je moet verwijzen
• Je wilt de kinderen in beeld houden en de juiste hulp bieden

Voor wie

Voor Gezinscoaches, Jeugdteams, CJG-medewerkers, POH-GGZ en andere professionals die regelmatig te maken hebben met heftige conflicten tussen ouders. Het gaat om gezinnen waarbij ouders elkaar demoniseren, de emoties en stress snel oplopen en gevoelens van haat en buitensluiting de boventoon voeren. Daarbij wordt de communicatie bepaald door strijdspiralen en stressreacties.

Instapniveau/voorkennis

Resultaat van de training

 • Je kan een complexe conflictscheiding onderscheiden van een “gewone” scheiding met conflicten
 • Je weet wat de gevolgen voor kinderen zijn
 • Je hebt inzicht in demoniseren en destructieve patronen en kan ouders hierin meenemen en hen motiveren dit te stoppen
 • Je beschikt over een de-escalerende gesprekstechniek
 • Je kent de kracht van het netwerk
 • Je weet de aandachtspunten voor praten met kinderen
 • Je voorkomt zelf verstrikt te raken in conflicten en weet hoe “overeind” te blijven in het werken met deze complexe materie.

Format

 • Interactief programma, met zowel theorie als wetenschappelijke kennis, oefeningen en rollenspel.
 • Ervaren therapeuten en tevens opleiders delen hun kennis en ervaringen.
 • Ruimte voor discussie en vragen.

Onderwerpen in de training

 • Normale conflicten na een scheiding en complexe conflictscheidingen, het contextualiseren van conflictscheidingen, het concept demoniseren
 • Destructieve patronen en duivelse spiralen herkennen en doorbreken, het ervaren van de gevoelsmatige impact van kinderen tussen strijdende ouders en vertaalslag naar dagelijkse praktijk
 • De-escalerende gesprekstechnieken; valideren door een empathische reflectie te geven alvorens een interventie te doen; werken met stress en traumareacties, destructieve communicatiepatronen doorbreken, basisattitude die essentieel is bij de behandeling van deze doelgroep
 • Hoe ga je om met de destructieve of constructieve kracht van het netwerk?
 • In gesprek met de kinderen: een veilige sfeer creëren, inschatten van (mogelijk) tegenstrijdige verhalen van kinderen in relatie tot hun loyaliteit naar ouders, stress herkennen en reduceren, hoe informatie van de kinderen terugkoppelen naar ouders
 • Zelfzorg: gezond blijven in het werken met gezinnen waarin destructieve patronen de boventoon voeren, voorkomen dat je bedolven raakt onder gevoelens van machteloosheid en moedeloosheid, werken met kwetsbaarheidscyclus (Scheinkmann).
Bekijk data en inschrijven

Of zijn deze trainingen misschien iets voor u?

Basisopleiding therapeut Kinderen uit de Knel

dé opleiding tot Kinderen uit de Knel groepstherapeut

Meer informatie

Dagtraining Hulpverlener uit de knel: hoe blijf je overeind bij conflictscheiding

verdiepingstraining voor zelfzorg voor alle hulpverleners die werken met gezinnen in conflictscheiding

Meer informatie

2-daagse cursus Praten met ouders tijdens onderzoeken naar gezag en omgang

voor advocaten, rechters, medewerkers Raad voor de Kinderbescherming

Meer informatie

1-daagse training Werken met gezinnen in complexe conflictscheiding

voor hulpverleners zoals CJG coaches, Poh-GGZ’ers ed.

Meer informatie

Op maat cursus of workshop met een combinatie van trainingsonderdelen afhankelijk van de opleidingsbehoefte

Meer informatie

Inschrijven nieuwsbrief voor professionals

Inschrijven