Terug
Home Trainingen 9 september: Congres De knel van ouderverstoting |over de complexe dynamiek van geblokkeerde ouder-kindrelaties

9 september: Congres De knel van ouderverstoting | over de complexe dynamiek van geblokkeerde ouder-kind relaties

1-daags congres waarin het thema ouderverstoting vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken wordt belicht, met een breed spectrum aan sprekers. Gericht op professionals verbonden met de Jeugdzorg en specialistische Jeugd GGZ.

1-daags congres, 9 september 2022 9.00 -17.00 uur, Theater Energiehuis in Dordrecht

Waarom dit congres volgen?

Het congres is gericht op het vergroten van de kennis over geblokkeerde ouder-kindrelaties, bewustwording van de onderliggende dynamieken, inzicht in de valkuilen voor zorgprofessionals en het bespreken hoe je als betrokken professional met deze problematiek kunt omgaan.

Voor wie

Professionals die te maken hebben met de Jeugdzorg en Jeugd (specialistische) GGZ, zoals Jeugdbeschermers, Wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming, Familie- en jeugdrechters, Gezinscoaches, Kindbehartigers en Mediators.

Waarom een congres over ouderverstoting?

Ouderverstoting, -vervreemding, -onthechting, contactverlies, geblokkeerde ouder-kind relaties, parental alienation syndrom, er zijn vele namen voor het verschijnsel waarbij na scheiding zo veel spanningen optreden dat een ouder en een kind elkaar langere tijd niet of nauwelijks meer zien. Het is helaas een veelvoorkomend probleem – het thema staat zelfs bovenaan de lijst van meldingen bij Veilig Thuis.

Als specialist op het gebied van gezinnen in conflictscheiding ervaren we in de praktijk van Kinderen uit de Knel hoe complex een geblokkeerde ouder-kind relatie is en dat er veel valkuilen zijn voor de betrokken zorgprofessionals. Er bestaat dan ook handelingsverlegenheid.
Om inzichten, ervaringen en oplossingsrichtingen op dit gebied te delen heeft Stichting Kinderen uit de Knel samen met Familysupporters Drechtsteden het initiatief genomen om een 1-daags congres te organiseren.

Inhoud en sprekers

Zorgprofessionals worstelen met de complexe dynamiek die kenmerkend is voor gezinnen waar deze problematiek speelt; hoog oplopende emoties, de verschillende perspectieven waar je als professional in kan worden meegezogen, en het gevoel van machteloosheid. In het werkveld zijn er veel vragen hoe hier mee om te gaan.
In de praktijk van Kinderen uit de Knel ervaren we hoe complex een geblokkeerde ouder-kind relatie is en dat er veel valkuilen zijn voor de betrokken zorgprofessionals. We hebben niet alle antwoorden, maar merken dat inzicht in de dynamiek, het onderkennen van de meerstemmigheid en het ontwikkelen van een basishouding die daar rekening mee houdt, een belangrijke steun in de rug kan zijn.
Samen met een aantal sprekers die, ieder vanuit een andere achtergrond, ervaring hebben op dit gebied, hebben we een programma voor het congres ontwikkeld waarin het thema breed belicht wordt.

Het congres is gericht op het vergroten van de kennis over geblokkeerde ouder-kindrelaties, bewustwording van de onderliggende dynamieken, inzicht in de valkuilen voor zorgprofessionals en het bespreken hoe je als betrokken professional met deze problematiek kunt omgaan. Met als ultieme doel om samen als lerende werkgemeenschap een stap vooruit te maken in de kennis over en het werken met gezinnen waar deze problematiek speelt, opdat de betrokken kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het programma

9:00  Inloop

9.30  Opening door dagvoorzitter Erik van der Elst – Kinderen uit de Knel therapeut en trainer, systeemtherapeut Lorentzhuis.

9:45  dr. Margreet Visser en drs. Justine van Lawick – klinisch psychologen en oprichters Kinderen uit de Knel. Hosts van het congres.
Onderwerp: visie op de problematiek en handvatten voor basisattitude en de-escalatie vanuit de keystones Kinderen uit de Knel.

10.30  Heleen Koppejan MSc – psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker, lid van Expertteam Ouderverstoting, de Alienation Study Group, de European Association of Parental Alienation Practitioners en voormalig lid van platform ‘Scheiden zonder schade’.
Onderwerp: vroegsignalering. Aan de buitenkant lijkt iedere casus hetzelfde: het kind zegt geen omgang meer te willen met één van de ouders. Omdat de dynamiek in iedere casus anders kan zijn, is het belangrijk grondig onderzoek uit te voeren en de oorzaken in kaart te brengen. Heleen Koppejan heeft in haar praktijk als psycholoog een methode ontwikkeld om dit onderzoek uit te voeren.

11.15  Pauze

11:45  mr. Marion Beckers – senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam Familie-en jeugdrecht, lector personen- en familierecht Studiecentrum Rechtspleging, (voormalig) lid van platform ‘Scheiden zonder schade’.
Onderwerp: brug tussen zorg en recht. Marion Beckers schets wat de dilemma’s zijn bij dreigend of al gerealiseerd contactverlies tussen ouders en kinderen. Een rechterlijke uitspraak over omgang, verblijf of gezag voor kinderen en ouders biedt vaak geen oplossing in het proces waar ouders en kinderen in hoog-conflictzaken in zijn beland. Wanneer en hoe kan of moet de rechter daarbij hulp uit andere disciplines inschakelen? En wat zijn de ervaringen en opbrengsten van de samenwerking van de rechtspraak met gemeenten, raad voor de kinderbescherming en zorgaanbieders.

12.30  Lunch

13:30  Erik van der Elst – inleiding middagprogramma 

13.45  Frénk van der Linden – ervaringsdeskundige, journalist en auteur van ‘En altijd maar verlangen: de liefdesoorlog van mijn ouders’.
Onderwerp: het kind- en ouder perspectief.  Frénk is freelance journalist, schrijft voor de Volkskrant, is radio presentator, en maakt tv-documentaires. Hij maakte de tv-documentaire Verloren band (2009), waarin Frénk zijn vader en moeder interviewde over de veertig jaar durende koude oorlog die volgde op hun scheiding. Van zijn hand verscheen recent het boek ‘En altijd maar verlangen – De liefdesoorlog van mijn ouders’, over beminnen, haten, wraak en vergeving.

14.30  Andaye Steijlen MSc – systeemtherapeut en Orthopedagoog bij Centrum voor Relationele Therapie  Arkin Jeugd & Gezin.
Onderwerp: het behandelprogramma Contactherstel, gericht op herstel van omgang tussen ouder en kind. Andaye Steijlen vertelt over de module Contactherstel die door het CvRT is ontwikkeld. Waar liepen zij tegen aan, hoe kijken zij naar deze problematiek en wat zijn de belangrijke elementen uit deze module? De module richt zich op het herstel van contact tussen een kind en een ouder, in een situatie waarin het kind langdurig geen contact heeft gehad met een van de ouders. Daarbij wordt ingezet op de nabije ouder.

15:00  Pauze

15.15  dr. Emma Morris – Anna Freud National Centre for Children and Families.
Onderwerp: nieuwe behandelmogelijkheden en ervaringen. Het Family Ties Project introduceert het concept van ‘child triangulation processes’ als een framework voor het begeleiden van gezinnen waarvan de ouders gescheiden zijn en een groot conflict hebben, en waar een kind geen contact wil. Naast het belang van de relatie van het kind met beide ouders, worden ook andere dimensies in de aanpak betrokken die in verband kunnen worden gebracht met gehechtheidsreacties bij het kind en extreme weerstand tegen contact.  Aan de hand van een klinisch voorbeeld worden de dimensies van triangulatie geïllustreerd en hoe dit in de aanpak wordt toegepast.
Alvast iets meer weten over deze aanpak? Bekijk deze video’s:
The impact of parental conflict on children
In conflict: child triangulation

16.15  Erik van der Elst, Margreet Visser en Justine van Lawick
Vragen, evaluatie en afsluiting

17:00  Borrel

Accreditatie

De jaarlijkse Inspiratiedag van Kinderen uit de Knel heeft dit jaar de vorm gekregen van het congres De knel van ouderverstoting | over de complexe dynamiek van geblokkeerde ouder-kind relaties, waarbij naast Kinderen uit de Knel therapeuten veel andere zorgprofessionals uit het veld aanwezig zijn.
Het congres biedt inzichten uit de praktijk en onderzoek.
De Inspiratiedag Kinderen uit de Knel is geaccrediteerd bij NVRG, FGzPt, SKJ en NIP/NVO

NVRG 366730 Nascholingscursus: 6 punten
NIP/NVO 366730
K&J/OG herregistratie: 7 punten
K&J/OG opleiding – behandeling: 1,5 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek 2 punten
FGzPt 366730: 8 punten
SKJ 204438: 7 punten

Datum en Locatie

9.30 – 17.00 uur 9 september 2022 (inclusief lunch)

Theater Energiehuis, Machine 3, Noordendijk 148, Dordrecht

Bekijk data en inschrijven

Of zijn deze trainingen misschien iets voor u?

Basisopleiding therapeut Kinderen uit de Knel

dé opleiding tot Kinderen uit de Knel groepstherapeut

Meer informatie

Dagtraining Basisattitude en zelfzorg bij destructieve conflicten tussen ouders

verdiepingstraining voor zelfzorg voor alle hulpverleners die werken met gezinnen in conflictscheiding

Meer informatie

2-daagse cursus Praten met ouders tijdens onderzoeken naar gezag en omgang

voor advocaten, rechters, medewerkers Raad voor de Kinderbescherming

Meer informatie

1-daagse training Werken met gezinnen in complexe conflictscheiding

voor hulpverleners zoals CJG coaches, Poh-GGZ’ers ed.

Meer informatie

Op maat cursus of workshop met een combinatie van trainingsonderdelen afhankelijk van de opleidingsbehoefte

Meer informatie

Inschrijven nieuwsbrief voor professionals

Inschrijven