Terug
Home Trainingen Basisopleiding

Basisopleiding therapeut Kinderen uit de Knel

Dé opleiding tot Kinderen uit de Knel groepstherapeut en voor iedereen die zich verder wil bekwamen in omgaan met gezinnen in een complexe conflictscheiding.

3-daagse opleiding, studiebelasting 8-12 uur (boek Kinderen uit de Knel)
Vorm: in groep van max. 18 deelnemers of in-company, 3 dagen 9.30- 16.30 uur

Waarom deze opleiding volgen?

• Je wilt niet machteloos toeschouwer zijn bij hoogconflictscheidingsproblematiek
• Je gelooft in de kracht van groepstherapie en een systemische aanpak
• Je zoekt naar therapeutische tools om deze gezinnen te helpen uit de knel te komen

Voor wie

Hulpverleners (HBO en WO) met gedegen behandelervaring die samen met minimaal drie andere collega’s aan de slag willen met ‘Kinderen uit de Knel’. In een team dat in aanmerking wil komen voor certificering moeten minimaal 1 systeemtherapeut en 1 ervaren kindertherapeut deelnemen.
Geïnteresseerden die de opleiding willen volgen om zich te laten inspireren door onze theorie en interventies zonder het doel om Kinderen uit de Knel therapeut te worden zijn welkom.

Instapniveau/voorkennis

1. Je bent in staat om samenwerkend in een team het behandelprogramma uit te voeren
2. Je hebt kennis van de werkzame therapeutische attitude, destructieve patronen en de invloed van stress en trauma
3. Je weet hoe je kinderen een stem geeft en hun veerkracht vergroot

Format

 • Interactief programma, met zowel theorie als wetenschappelijke kennis, oefeningen en rollenspel.
 • Zeer ervaren opleiders, zelf Kinderen uit de Knel therapeuten, delen hun kennis en ervaringen.
 • Ruimte voor discussie en vragen.

Onderwerpen in de opleiding

In de training wordt veel aandacht besteed aan de basis attitude. Alle stappen van het behandelprogramma worden doorgenomen, er is aandacht voor de kindergroep, voor de oudergroep en voor werken met het sociale netwerk. Er is aandacht voor het werken in een team, voor zelfzorg van de therapeuten en voor de organisaties rond het organiseren van de groepen. Ook is er ruimte voor aanpassingen in het programma afhankelijk van de groep.

Het behandelprogramma kent een aantal grondslagen die steeds terugkomen: de zogenaamde keystones. Deze vormen het fundament van Kinderen uit de Knel.

Algemeen

 • De keystones
 • Je therapeutische basisattitude
 • Voorbereiding en intake
 • Het creëren van een veilige werksfeer
 • Afsluiten en vervolg
 • Samenwerken in een team en zelfzorg

Oudergroep

 • Meerstemmigheid
 • De netwerkbijeenkomst
 • Open dialoog in de groep
 • Educatie in de groep
 • Hoe blijven de kinderen centraal staan
 • Destructieve patronen
 • Escaleren en de-escaleren
 • Traumareacties
 • Oefeningen met als doel nieuwe oplossingen voor oude problemen
 • Presentaties van de ouders

Kindergroep

 • Werken met leeftijdsverschillen
 • Werken met de belangrijke thema’s in de tussenruimte
 • Herkennen van- en kunnen werken met traumareacties
 • Speelse oefeningen
 • Creatieve hulpmiddelen en acties (film, graffiti, tekenen, dans, muziek)
 • Delen van hoe het thuis gaat
 • De presentaties
 • Vergroten van veerkracht

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door SKJ met 31,5 punten; NVRG nascholing 18 punten;  NVO-NIP herregistratie 19 punten, behandeling 17 punten, diagnostiek 2 punten, extra literatuurstudie 19 punten.

Bekijk data en inschrijven

Of zijn deze trainingen misschien iets voor u?

Basisopleiding therapeut Kinderen uit de Knel

dé opleiding tot Kinderen uit de Knel groepstherapeut

Meer informatie

Dagtraining Hulpverlener uit de knel: hoe blijf je overeind bij conflictscheiding

verdiepingstraining voor zelfzorg voor alle hulpverleners die werken met gezinnen in conflictscheiding

Meer informatie

2-daagse cursus Praten met ouders tijdens onderzoeken naar gezag en omgang

voor advocaten, rechters, medewerkers Raad voor de Kinderbescherming

Meer informatie

1-daagse training Werken met gezinnen in complexe conflictscheiding

voor hulpverleners zoals CJG coaches, Poh-GGZ’ers ed.

Meer informatie

Op maat cursus of workshop met een combinatie van trainingsonderdelen afhankelijk van de opleidingsbehoefte

Meer informatie

Inschrijven nieuwsbrief voor professionals

Inschrijven