Opleiding en trainingen

De-escaleren, hoe doe je dat? Trainingen met impact, voor verwijzers en therapeuten die werken met gezinnen in een conflictscheiding.

Opleiding en trainingen

De-escaleren, hoe doe je dat? Trainingen met impact, voor verwijzers en therapeuten die werken met gezinnen in een conflictscheiding.

Trainingen voor en door professionals

Vanuit de praktijk krijgt de stichting Kinderen uit de Knel regelmatig vragen van professionals die graag hun kennis en vaardigheden uit willen breiden om zo adequaat mogelijk door te kunnen verwijzen, hulp te verlenen of een behandeling op te kunnen starten. Daarom dragen onze zeer ervaren opleiders van Kinderen uit de Knel graag hun kennis en ervaringen over in de vorm van incompany trainingen, workshops en de opleiding therapeut Kinderen uit de Knel.

Basisprincipes Kinderen uit de Knel

Het programma Kinderen uit de Knel kent een aantal elementen die zijn verbonden met onze hypothesen over wat werkzame factoren zijn in de aanpak. Deze basiselementen noemen wij de Keystones. De Keystones bieden een centrale en samenhangende bron van ondersteuning en stabiliteit voor zowel de kinderen, de ouders en het netwerk, als de therapeuten zelf. De Keystones vormen ook de rode draad van ons opleidings-en trainingsaanbod, waarbij afhankelijk van het trainingsonderwerp de verschillende Keystones wisselend meer of minder worden uitgediept.

Meer weten over de Keystones
De stichting Kinderen uit de Knel zet zich in om de krachten tussen alle betrokken partijen (verwijzers, behandelaars, de ouders) te bundelen. Training en opleiding is een van de manieren om op basis van de wetenschappelijke- en klinische praktijkinzichten de expertise op het gebied van hulpverlening aan gezinnen in complexe conflictscheiding te vergroten. Ontwikkeling en doorontwikkeling is van wezenlijk belang. Dit zie je terug in ons groeiende trainingsaanbod en het format van de trainingen, gericht op de aansluiting op de leefwereld en praktijk van de professionals die met deze problematiek te maken hebben.
En in de wijze waarop we permanent werken aan het borgen van de kwaliteit van de Kinderen uit de Knel therapeuten, door middel van ons certificeringsproces. Onderdeel van certificering is deel uitmaken van de werkgemeenschap, het volgen van trainingen en supervisie, het terugkoppelen van informatie over het groepsprogramma via vragenlijsten t.b.v. wetenschappelijk onderzoek en participeren in het besloten digitale platform voor therapeuten.

Inspiratiedag over de keystones, 17 november 2023

Op 17 november vindt in Santpoort-Noord de jaarlijkse Inspiratiedag Kinderen uit de Knel plaats. De aanpak van de groepstherapie Kinderen uit de Knel gecombineerd met het enthousiasme en inzet van alle betrokkenen heeft geleid tot een enorme ontwikkeling en verdieping in de afgelopen 10 jaar, waarbij de 6 keystones hét fundament geven waar teams en therapeuten altijd op terug kunnen vallen. De Inspiratiedag staat daarom dit jaar in het teken van de verdieping van de keystones en het werken er mee in de praktijk. Oók in een bredere setting. Iedereen die de basistraining Kinderen uit de Knel heeft gevolgd, kan deelnemen. We hebben een afwisselend programma, met in de ochtend lezingen en interactie o.b.v. casuïstiek en in de middag workshops met afsluitend een borrel. De aangepaste toegangsprijs is € 185,- incl. de lunch en borrel- geregistreerde leden ontvangen € 50 korting. Accreditatie: je kunt het congres bij SKJ inbrengen als eigen inbreng onder ‘informeel leren’.
Stuur een mail aan trainingen@kinderenuitknel.nl met onderwerp Inspiratiedag voor meer informatie en om in te schrijven.

Bekijk dagprogramma

Onze trainingen en opleidingen

Basisopleiding therapeut Kinderen uit de Knel

dé opleiding tot Kinderen uit de Knel groepstherapeut

Meer informatie

Dagtraining Hulpverlener uit de knel: hoe blijf je overeind bij conflictscheiding

verdiepingstraining voor zelfzorg voor alle hulpverleners die werken met gezinnen in conflictscheiding

Meer informatie

2-daagse cursus Praten met ouders tijdens onderzoeken naar gezag en omgang

voor advocaten, rechters, medewerkers Raad voor de Kinderbescherming

Meer informatie

Dagtraining Werken met gezinnen in complexe conflictscheiding

voor hulpverleners zoals CJG coaches, Poh-GGZ’ers ed.

Meer informatie

Op maat cursus of workshop met een combinatie van trainingsonderdelen afhankelijk van de opleidingsbehoefte

Meer informatie

Maak kennis met een aantal van de trainers

Inschrijven nieuwsbrief voor professionals

Inschrijven