Terug
Home Onze hulp Over de aanpak

Over de kracht van de aanpak

Hulp voor gezinnen verwikkeld in een hoogconflictscheiding

Ex-partners die vaak jarenlang procederen over de omgang met hun kinderen en zelf continu door de situatie in de stressmodus zitten. Grote gedupeerden in deze situatie zijn de kinderen zelf. Veel kinderen die te maken hebben met een vechtscheiding, kampen namelijk met ontwikkelings- en leerproblemen.

Kinderen uit de Knel combineert een aantal krachtig werkende factoren die kunnen zorgen voor een positieve ommekeer voor de ex-partners en hun kinderen. In de therapie komen zes gescheiden ouderparen tegelijk in een groep bij elkaar. De interactie die daarbij ontstaat is essentieel voor het veranderproces. Tegelijk met de oudergroep zijn ook de kinderen aanwezig die samen aan de slag gaan in een aparte groep voor kinderen en jongeren (4-18 jaar), waar leeftijdsconform wordt gewerkt aan de problematiek. De aanwezigheid van de kinderen en het centraal stellen van het welzijn van de kinderen is de grootste motivatiefactor voor ouders om deel te nemen en door te zetten. Ook het informeren en betrekken van het eigen sociale netwerk van de ouders en kinderen in de vorm van de netwerkbijeenkomst vergroot de kansen op een positieve ommekeer.

De ‘keystones’ van Kinderen uit de Knel – voor therapeuten én de deelnemers

Het programma Kinderen uit de Knel kent een aantal grondslagen. Elementen die het programma kenmerken en waarin de theoretische aannames, klinische ervaringen en wetenschappelijke uitkomsten zijn verwerkt. Wij gebruiken hiervoor de term ‘Keystones’: een centrale en samenhangende bron van ondersteuning en stabiliteit. De Keystones zijn uitgangspunten voor zowel de kinderen, de ouders, hun omgevend netwerk en de therapeuten.
We onderscheiden 6 Keystones.

Drie van de zes Keystones gaan over voorwaarden, zoals:

1. Attitude: De basishouding van waaruit wordt gewerkt: samenwerkend, ethisch en gelijkwaardig, niet veroordelend, invoelend, gericht op mogelijkheden structuur bieden, aanwezig zijn en aanspreken op verantwoordelijkheid.

2. Gemeenschap: Werken in en met groepen en gemeenschappen (‘communities’). Kinderen, ouders, hun netwerk, verwijzers en de therapeuten vormen een werkgemeenschap die er naar streeft om de situatie voor allen te verbeteren.

3. Kinderen: aandacht voor kinderen en de tussenruimte. Zij staan centraal. Uitgangspunt is dat ouders en andere betrokkenen worden erkend in hun goede intenties. Iedereen gunt de kinderen een goed leven en een goede toekomst.

De ander drie Keystones gaan over het proces van behandeling:

4. Loslaten: dat betekent de overgang maken naar echt scheiden en accepteren van verschillen. Aanvaarden van de tragiek en het proces van rouwverwerking.

5. Destructieve patronen: Het erkennen en verminderen van destructieve patronen door deze te herkennen en te verbinden met de kwetsbaarheid cyclus; kwetsuren, stressreactie, trauma en overlevingsstrategieën. Werken aan emotie regulatie.

6. Veranderen door ervaren: actie, ervaren, voelen, presenteren, verhalen vertellen.

Terug naar therapeuten

Kinderen uit de Knel in uw regio

Neem contact op met Kinderen uit de Knel in uw buurt voor meer informatie

*De gemeente waar het kind staat ingeschreven bepaalt of deelname vergoed wordt