De handvatten om deskundige zorg te bieden

Hoe kun je als therapeut een gezin in de situatie van een complexe conflictscheiding helpen? Word handelingsbekwaam.

De handvatten om deskundige zorg te bieden

Hoe kun je als therapeut een gezin in de situatie van een complexe conflictscheiding helpen? Word handelingsbekwaam.

Effectieve aanpak voor kinderen in conflictscheiding casussen

Systemische aanpak

Een complete aanpak gericht op ouders, kind en het sociale netwerk, voor betere resultaten dan individuele therapie.

Teamwork

Therapeuten oordelen niet tegenover ouders, kinderen en hun netwerk. Zij kiezen geen partij en bieden vertrouwen.

Wetenschappelijk

Een aanpak die is ontwikkeld en wordt doorontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Over de kracht van de aanpak

Hoe we therapeuten helpen deskundige hulp te bieden

Bekijk onze 5 tips

Vijf inzichten om toe te passen op jouw casus

Bekijk de Tips

Volg training

Leer zelf competenter om te gaan met hoogconflictscheidings situaties in jouw behandelkamer

Bekijk de trainingsmogelijkheden

Overleg met onze specialisten

Neem contact op met een gecertificeerde Kinderen uit de Knel therapeut

Zoek een lokale aanbieder

Word zelf specialist

Bekijk wat nodig is om gecertifceerd therapeut te worden

Lees over hoe je Kinderen uit de Knel therapeut word

Verwijs naar onze specialisten:

Bied hulp door het gezin te verwijzen naar Kinderen uit de Knel

Lees alles over verwijzen naar Kinderen uit de Knel

Informatie voor zorgmanagers

Om als organisatie zelf de interventie te kunnen aanbieden en groepen te organiseren is een team nodig van vier therapeuten, met ervaring op het gebied van systeemtherapie en traumabehandeling. Dit is gezien de complexiteit van de doelgroep en materie een vereiste.  In een team dat in aanmerking wil komen voor certificering moeten minimaal 1 systeemtherapeut en 1 ervaren kindertherapeut deelnemen.

Het traject om gecertificeerd therapeut Kinderen uit de Knel te worden start met de 3-daagse Basisopleiding  gevolgd door een supervisiereeks van minimaal zes uren. Om gecertificeerd therapeut te worden en te blijven is ieder team er verantwoordelijk voor om zo volledig mogelijk te zijn in ‘kunnen en kennen.’ Onder meer door bijscholing (Kinderen uit de Knel heeft een verdiepend trainingsaanbod), maar zeker ook door de actieve samenwerking en uitwisseling met de Kinderen uit de Knel ‘werkgemeenschap’, een community door en voor Kinderen uit de Knel therapeuten. De werkgemeenschap heeft een eigen online platform, waar de therapeuten toegang toe hebben.

Kinderen uit de Knel is niet een ‘quick fix’. Het behandelprogramma vraagt veel van de betrokken therapeuten, en daarmee ook van de organisatie zelf om de therapeuten te ondersteunen. Deze doelgroep, van ouders die, na het beëindigen van hun partnerrelatie, verwikkeld zijn geraakt in strijd is één van de zwaarste doelgroepen om mee te werken. Het blijkt, zelfs voor therapeuten met jarenlange ervaring, het moeilijkste wat ze tot nu toe hebben gedaan. Daarom adviseren wij managers om goed in de gaten te houden of medewerkers na het volgen van de training voldoende toegerust zijn voor het uitvoeren van het programma Kinderen uit de Knel. Gedurende de uitvoering van het programma is het belangrijk dat de organisatie faciliteert in het organiseren van een gezamenlijke intervisie voor de therapeuten van de ouder- en kindergroep.

Voor vergoeding van het traject door gemeenten, dien je als aanbieder van de interventie afspraken te maken met de betreffende gemeente. Zie voor een overzicht van gemeenten die op dit Kinderen uit de Knel zorg hebben ingekocht, het overzicht bij Over ons. Voor meer informatie over tariefstelling en best practices op het gebied van samenwerking met gemeenten, kun je contact opnemen met Evelyn Wilms van de Stichting Kinderen uit de Knel: info@kinderenuitdeknel.nl

Veelgestelde vragen

Het is niet makkelijk, maar als een team goed getraind is en supervisie krijgt is het een behandeling die zeer de moeite waard is, kijkend naar de resultaten voor de deelnemers en de noodzaak om gezinnen in deze situatie effectieve hulp te bieden. Bij Kinderen uit de Knel is de klinische praktijk gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksresultaten laten zien dat de conflicten na het doorlopen van het programma blijven afnemen, ook een jaar na dato.

Meer weten over onderzoek naar de effecten van de interventie?
Vanuit de stichting Kinderen uit de Knel hechten we aan een transparant zorgaanbod en uitwisseling van ervaringen tussen de aanbieders van verschillende interventies zodat de meest passende hulpvorm kan worden aangeboden aan de betreffende gezinnen. We hebben een overzicht gemaakt van het zorgaanbod voor complexe conflictscheiding, met de interventies op rij met toelichting over de doelgroep, insteek en specialisme. Het overzicht is gebaseerd op het aanbod in Noord-Holland. Bekijk hulpaanbod conflictscheiding Noord-Holland

In het kader van kennisuitwisseling bieden we de mogelijkheid aan professionals gespecialiseerd in een andere hulpvorm, in ons programma mee te draaien door bijv. bij een groep aanwezig te zijn.

Voor deelname aan Kinderen uit de Knel zijn een aantal voorwaarden van toepassing: Bekijk voorwaarden deelname

Rond het onderwerp indicatiestelling is vanuit onderzoek nog weinig bekend. Kinderen uit de Knel zet zich in om hier meer inzichten en handvatten voor te ontwikkelen.

Kinderen uit de Knel in uw regio

Neem contact op met Kinderen uit de Knel in uw buurt voor meer informatie

*De gemeente waar het kind staat ingeschreven bepaalt of deelname vergoed wordt

Inschrijven nieuwsbrief voor professionals

Inschrijven