Over ons

Kinderen uit de Knel staat voor samen werken aan het verbeteren van de situatie voor gezinnen in complexe conflictscheiding. Wie zijn we en hoe kunnen we samenwerken?

Neem contact op

Over (de stichting) Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel is een specialistisch therapeutisch programma voor gezinnen verwikkeld in een complexe conflictscheiding, gericht op een verbetering van de situatie voor ouders én kinderen. Het programma draait om het de-escaleren van de strijd tussen de ouders en het weer centraal stellen van de kinderen.
Het doel van de stichting Kinderen uit de Knel is om de continuïteit en de kwaliteit van Kinderen uit de Knel te borgen en wetenschappelijke- en praktijkinzichten te delen.

Borgen kwaliteit
Training en kwaliteit is dan ook een van de pijlers van de stichting Kinderen uit de Knel, gericht op het organiseren en borgen van oa supervisie en intervisie, (nieuw) trainingsaanbod, en het certificeringsproces.

Bekijk de pijlers van Kinderen uit de Knel

Wisselwerking wetenschap en praktijk
Vanaf het ontstaan is de interventie theoretisch onderbouwd en is wetenschappelijk onderzoek gestart. De inzichten worden continu besproken met behandelaren, onderzoekers en ouders, waarbij de vraag centraal staat: hoe kunnen we met deze kennis de hulp aan kinderen en hun ouders verbeteren? En wat zijn weer nieuwe onderzoeksvragen? Deze wisselwerking tussen wetenschap en praktijk, en de continue doorontwikkeling van de ‘Keystones’, is kenmerkend voor Kinderen uit de Knel.

Samenwerken in de vorm van het online Platform Kinderen uit de Knel
Samenwerken, verbinden en met elkaar leren en delen; het vormen van een ‘werkgemeenschap’ – dat is de wijze waarop Kinderen uit de Knel werkt aan een blijvende verbetering van de situatie voor kinderen en hun ouders. Dit heeft gestalte gekregen in de vorm van het platform Kinderen uit de Knel, waar deze website www.kinderenuitdeknel.nl een belangrijk onderdeel van is.
Dankzij de meerjarensubsidie van het Ministerie van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Kinderen uit de Knel is als een van de koplopers van de ‘Divorce Challenge’ in 2016 gehonoreerd met een meerjarensubsidie – heeft de stichting Kinderen uit de Knel de platform functie kunnen ontwikkelen, met als basis een lerende gemeenschap voor en door therapeuten en samenwerking met de keten.
De ambitie is om het platform Kinderen uit de Knel de komende jaren te blijven doorontwikkelen en verder uit te bouwen, als een plek waar expertise en vraag naar hulp op het gebied van conflictscheiding samenkomt.

Over stichting Kinderen uit de Knel 
Stichting Kinderen uit de Knel is een non-profit organisatie en heeft een Anbi status. De stichting werkt vanuit het bestuur en het kernteam, bestaande uit een team Kinderen uit de Knel therapeuten, en de project manager Kinderen uit de Knel. Aan de stichting zijn de aanbieders Kinderen uit de Knel verbonden, en de gecertificeerde therapeuten. Weten wie de gecertificeerde therapeuten zijn?

Naar register

Overzichtskaart aanbieders Kinderen uit de Knel in Nederland en België

Welke gemeenten en zorgregio’s vergoeden Kinderen uit de Knel?

De gemeente waar het kind is ingeschreven bepaalt of deelname aan Kinderen uit de Knel wordt vergoed. De stichting Kinderen uit de Knel heeft een overzicht gemaakt van de gemeenten/zorgregio’s die Kinderen uit de Knel vergoeden en/of zorg hebben ingekocht van de Kinderen uit de Knel aanbieders in de betreffende gemeenten.

Bekijk overzicht gemeenten

Samen werken aan hulp voor gezinnen in conflictscheiding

Stichting Kinderen uit de Knel is een non-profit organisatie. Om onze doelen te realiseren komen we graag in contact met organisaties of personen die met ons willen samenwerken of ons willen supporten, ad-hoc of permanent, in de vorm van een inhoudelijke samenwerking of een financiële bijdrage. Interesse in een samenwerking en/of het steunen van Kinderen uit de Knel? Neem contact op met Evelyn Wilms info@kinderenuitdeknel.nl

Welke hulp voor (complexe) conflictscheidingen is er nog meer naast Kinderen uit de Knel?

Vanuit de stichting Kinderen uit de Knel hechten we aan een transparant zorgaanbod en uitwisseling van ervaringen tussen de aanbieders van verschillende interventies zodat de meest passende hulpvorm kan worden aangeboden aan de betreffende gezinnen. Kinderen uit de Knel heeft in samenwerking met andere aanbieders van hulpprogramma’s voor gezinnen verwikkeld in een (complexe) conflictscheiding, het totale hulpaanbod in Noord-Holland inzichtelijk gemaakt in een vergelijkend overzicht. De interventies zijn toegelicht met informatie over de doelgroep, insteek en specialisme.

Bekijk hulpaanbod conflictscheiding Noord-Holland

Gegevens stichting Kinderen uit de Knel

Stichting Kinderen uit de Knel
Badhuisweg 129 A, 2597 JM Den Haag

www.kinderenuitdeknel.nl
info@kinderenuitdeknel.nl
KVK: 68998104

Bekijk de brochure

Inschrijven nieuwsbrief voor professionals

Inschrijven