Terug
Home Onderzoek & publicaties Hoog conflictscheiding

Samenvatting: Aspecten van complexe conflictscheidingen – de rol van vergeving en het sociale netwerk

Bij een scheiding hebben kinderen het meeste last van de conflicten tussen ouders. Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe conflicten tussen ouders in stand gehouden worden. Veel onderzoek is gericht op oorzaken bij ouders zelf. Hierdoor weten we bijvoorbeeld dat negatieve gedachtes en gevoelens over de ex-partner conflicten kunnen verergeren. Vergeving kan juist helpen om conflicten te verminderen.

Bij een scheiding zijn echter meer mensen betrokken; professionals (bijvoorbeeld advocaten of hulpverleners), maar ook vrienden en familie (het sociale netwerk). Vrienden en familie kiezen vaak voor één van de twee ouders. Deze ouder steunen ze, bijvoorbeeld door de scheiding goed te keuren. Dit is belangrijk voor het welzijn van die ouder. Deze steun kan echter slecht uitpakken voor de relatie tussen ex-partners. Hoe het sociale netwerk denkt over een partner of ex-partner is namelijk van invloed op de relatie tussen (ex-)partners. Dit komt mogelijk doordat een ouder minder geneigd is de ex-partner te vergeven als zijn/haar sociale netwerk erg negatief is over de ex-partner. Deze veronderstelling of hypothese is getoetst met onderstaand onderzoek.

Het onderzoek

Aan het onderzoek hebben twee groepen ouders deelgenomen. De eerste groep bestond uit 136 gescheiden ouders die benaderd zijn via online fora. De tweede groep bestond uit 110 gescheiden ouders die meededen aan Kinderen uit de Knel. In beide studies hebben ouders vragenlijsten ingevuld. De ouderschapsconflicten waren in de tweede groep op voorhand hoger dan in de eerste groep.

Het onderzoek liet zien dat ouders die veel afkeuring vanuit hun sociale netwerk ervaren, hun ex-partner minder vergeven, en hierdoor ook meer conflicten hebben over de opvoeding. Deze resultaten waren hetzelfde in beide groepen ouders.

Conclusie

Het onderzoek bevestigt dat het sociale netwerk, zoals vrienden en familie, een rol speelt in conflicten tussen ex-partners. De resultaten suggereren dat vrienden en familie die negatief praten over de ex-partner, het voor een ouder moeilijker maken om zijn of haar ex-partner te vergeven. Dit draagt bij aan het voortbestaan van de ouderschapsconflicten.

We weten echter niet precies wat oorzaak en gevolg is. Dat komt omdat dit onderzoek correlationeel was. Dat betekent dat vergeving, de afkeuring van het sociale netwerk en de conflicten over de opvoeding allemaal op hetzelfde moment gemeten zijn. Om meer te weten over oorzaak en gevolg is meer onderzoek nodig.

De resultaten van dit onderzoek hebben bijgedragen aan de invulling van Kinderen uit de Knel. Mede door dit onderzoek wordt het sociale netwerk nog actiever betrokken bij Kinderen uit de Knel; vrienden en familie worden uitgenodigd op een informatie bijeenkomst en ouders krijgen huiswerkopdrachten die ze met hun sociale netwerk samen uitvoeren.

Meer weten?

Dit onderzoek staat uitgebreid beschreven in onderstaande twee wetenschappelijke publicaties:

1.Visser, M., Finkenauer, C., Schoemaker, K., Kluwer, E., Rijken, van der, R., Lawick, van J., Bom, H., Schipper, de J.C., Lamers-Winkelman, F. (2017). ). I’ll Never Forgive You: High Conflict Divorce, Social Network, and Co-Parenting Conflicts. Journal of Child and Family Studies. JCFS-D-16-00013R2.

2.Finkenauer, C., Visser, M., van Lawick, J., Kluwer, E. S., Schoemaker, K., & de Schipper, J. C. (2017). De rol van het sociale netwerk bij (v)echtscheidingen. UCERF bundel 2017.

Terug naar home

Kinderen uit de Knel in uw regio

Neem contact op met Kinderen uit de Knel in uw buurt voor meer informatie

*De gemeente waar het kind staat ingeschreven bepaalt of deelname vergoed wordt