Terug
Home Onderzoek & publicaties Evaluatie Noorwegen

Samenvatting: Evaluatie van Kinderen uit de Knel in Noorwegen

Het onderzoek

Kinderen uit de Knel wordt ook in andere landen in Europa aangeboden. In 2016 is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar Kinderen uit de Knel in Trondheim, Noorwegen. Voor dit onderzoek zijn 10 ouders (5 gezinnen) geïnterviewd voorafgaand aan de therapie en 2 maanden na de laatste bijeenkomst. Alle ouders deden mee aan dezelfde therapie groep.

Resultaten

Hoe was de situatie vooraf?
Veel ouders beschreven de samenwerking met hun ex-partner als moeizaam. Ouders hadden veel conflicten, er was veel wantrouwen en er waren veel beschuldigingen over en weer. Enkele ouders hadden nauwelijks onderling contact. Ouders hadden matige tot positieve verwachtingen van de therapie.

Werkt Kinderen uit de Knel volgens deze ouders?

Voor 1 gezin had de therapie grote positieve effecten op de samenwerking tussen ouders en het contact tussen ouders en kinderen. De overige 4 gezinnen zeiden dat ze zich meer bewust waren van hun eigen aandeel in de conflicten en/ of zeiden dat de communicatie beter geworden was.

Wat vonden ouders van de therapie zelf?

Meerdere ouders noemden de gezamenlijke activiteit aan de start van elke bijeenkomst als erg positief voor henzelf alsook voor de kinderen. De rollenspellen werden ook door meerdere ouders als positief bestempeld; het innemen van de kind-rol tijdens de rollenspellen had volgens ouders veel effect op hen. Bijna alle ouders waren ook heel enthousiast over de therapeuten. Ouders zeiden dat de meeste kinderen positief waren over de kind-groepen, al waren sommige kinderen wat afwachtend of terughoudend.
Sommige ouders vonden dat Kinderen uit de Knel langer had mogen duren (meer bijeenkomsten). Een aantal ouders vonden dat hun problematiek niet goed in de groep paste. De meeste ouders hadden echter geen verbeterpunten voor Kinderen uit de Knel.

Conclusie

Dit betrof een kwalitatief onderzoek onder 10 ouders die deelnamen aan de eerste groep Kinderen uit de Knel in Noorwegen. Het merendeel van de ouders was positief over Kinderen uit de Knel en voor alle ouders had de therapie positieve effecten. Dit kwam door de therapeuten, alsook door bepaalde elementen uit de therapie. Voor enkele ouders sloot de therapie niet helemaal aan op hun problematiek.

Het is bemoedigend dat Kinderen uit de Knel ook in andere landen positieve effecten behaalt. Dit onderbouwt de effectiviteit van de therapie. Daarnaast biedt dit eerste aanwijzingen dat Kinderen uit de Knel ook in andere landen effectief kan zijn. Landen verschillen wat betreft cultuur, zorglandschap en rechtssysteem; een therapie kan daardoor in het ene land meer of minder effectief zijn dan in het andere land. Omdat aan dit onderzoek slechts 10 ouders deelgenomen hebben, die allemaal in dezelfde therapie-groep zaten, is meer onderzoek nodig om te bepalen of deze positieve effecten herhaald kunnen worden in Noorwegen. Lees voor effect-onderzoek naar Kinderen uit de Knel in Nederland: Samenvatting onderzoek naar effecten

Meer lezen?

Dit onderzoek staat beschreven in de publicatie:
Thuen, Frode. (2017). Evaluatie van het programma Kinderen uit de Knel.

Terug naar home

Kinderen uit de Knel in uw regio

Neem contact op met Kinderen uit de Knel in uw buurt voor meer informatie

*De gemeente waar het kind staat ingeschreven bepaalt of deelname vergoed wordt