Terug

Samenvatting: Drang en dwang in de behandeling van complexe scheiding

Wanneer ouders na hun scheiding langdurig in conflict blijven, lijden hun kinderen, zijzelf en de betrokkenen om hen heen. In dergelijke complexe situaties kan het groepsbehandelprogramma Kinderen uit de Knel geïndiceerd zijn. Echter, niet alle ouders staan daarvoor open.

In dit artikel onderzoeken de schrijvers de voordelen en risico’s van het inzetten van drang (druk uitoefenen) en dwang (juridische maatregel) om behandeling toch mogelijk te maken. Het argument hiervoor is dat het niet wenselijk is om een context waarin kinderen ernstig lijden, voort te laten bestaan. Belangrijke thema’s rond het spanningsveld tussen recht en zorg, de mogelijkheden van vrijwillige, semivrijwillige en onvrijwillige behandeling, een hiërarchie van problemen en de veelvuldige discussies rond veiligheid, komen daarbij aan de orde.

Meer lezen?

Dit onderzoek staat beschreven in de publicatie:

Visser, M., Lawick, J. van, Oenen, F.J. van, Boschman, M.. Drang en dwang in de behandeling van complexe scheiding. In: Tijdschrift Systeemtherapie, jaargang 34, nr.2, juni 2022,  uitgeverij Boom Amsterdam.  Bekijk hier het artikel: Drang en dwang in de behandeling van complexe scheiding

Terug naar home

Kinderen uit de Knel in uw regio

Neem contact op met Kinderen uit de Knel in uw buurt voor meer informatie

*De gemeente waar het kind staat ingeschreven bepaalt of deelname vergoed wordt