Onderzoek en publicaties

De aanpak van Kinderen uit de Knel combineert inzichten uit systeemtherapie met traumatherapie. Het is een interventie voor complexe conflictscheiding waarbij wetenschappelijk onderzoek en doorontwikkeling in de klinische praktijk hand in hand gaan. Vanuit Kinderen uit de Knel wordt met diverse universiteiten en onderzoeksinstituten, nationaal en internationaal, samengewerkt om de werkzame bestanddelen wetenschappelijk te onderzoeken.

De huidige onderzoeken richten zich op het onderzoeken van:

  • factoren die mogelijk bijdragen aan de instandhouding en het verergeren van de aan de scheiding gerelateerde conflicten.
  • de veranderingen bij ouders en kinderen na deelname aan de interventie ‘Kinderen uit de Knel’. Ouders en kinderen die meedoen wordt gevraagd om zowel voor als na de therapie vragenlijsten in te vullen.

In de afgelopen periode is op onderzoeksvlak nauw samengewerkt met Verwey-Jonker Instituut, Universiteit Nijmegen en Utrecht, de Viersprong en Kenter/KJTC, en onder leiding van dr. Margreet Visser van Kinderen uit de Knel is een nieuwe samenwerking van start gegaan met de Vrije Universiteit Amsterdam voor de doorlopende wetenschappelijke monitoring van de groepen in Nederland.

Publicaties Kinderen uit de Knel

Overzicht van artikelen en uitgaven van en over Kinderen uit de Knel. Van een aantal artikelen is een samenvatting gemaakt – zie per rubriek ‘Samenvatting’.

Onderwerpen oa: impact van conflicten tussen ouders op kinderen, effecten van de interventie, praten met kinderen.

Kinderen uit de Knel, de interventie

1. Van Lawick, J. & Visser M. (2019). Kinderen uit de Knel. Een interventie voor ouders, kinderen en hun netwerk verwikkeld in een conflictscheiding. Derde herziene druk. Te bestellen bij: SWP Amsterdam

2. Erik van der Elst, Jeroen Wierstra, Justine van Lawick & Margreet Visser (2019). Werkboek Kinderen uit de Knel. Voor ouders. Amsterdam, SWP. ISBN 9789088508660 | E-ISBN 9789088509148, 120 pagina’s. Te bestellen bij: SWP Amsterdam

De Duitse versie van het boek en het werkboek is verkrijgbaar bij Carl-Auer, zie: Kinder aus der Klemme
De Engelse versie is vanaf 2021 verkrijgbaar bij Routledge.

Beschrijving van deelnemende gezinnen aan Kinderen uit de Knel

3. Schoemaker, K, Kruijff, A. de, Rijken, R. van der, Kluwer, E., Bom, H., Lawick, J. van, Visser, M.M., Finkenauer, C. (2015). Vechtscheidende ouders – Wie zijn dat? Systeemtherapie, 27(3).

4. Finkenauer, C., Visser, M., Schoemaker, K., & de Kruijff, A. (2017). Kenmerken van vechtscheidende gezinnen: Een beschrijvend onderzoek naar ouders en kinderen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 56, 444-458. .

Bekijk hier de samenvatting van deze publicaties

Aspecten van hoog-conflict scheidingen en gewone scheidingen

5. Visser, M., Finkenauer, C., Schoemaker, K., Kluwer, E., Rijken, van der, R., Lawick, van J., Bom, H., Schipper, de J.C., Lamers-Winkelman, F. (2017). ). I’ll Never Forgive You: High Conflict Divorce, Social Network, and Co-Parenting Conflicts. Journal of Child and Family Studies. JCFS-D-16-00013R2.

6. Finkenauer, C., Visser, M., van Lawick, J., Kluwer, E. S., Schoemaker, K., & de Schipper, J. C. (2017). De rol van het sociale netwerk bij (v)echtscheidingen. UCERF bundel 2017.

Bekijk hier de samenvatting van deze publicaties

7. Finkenauer, C., Kluwer, E. S., Kroese, J. H., & Visser, M. (2018). Trust as an antidote to the co-parenting conflict in high-conflict divorce relationships. In: Bertoni, A.; Donato, S.; Molgora, S. (ed.). When “we” are stressed: A dyadic approach to coping with stressful events. pp. 87-105. Hauppauge, NY : Nova Science Publishers. ISBN: 9781536133509.

Bekijk hier de samenvatting van deze publicatie

8. Lange, A., Visser, M.M., Finkenauer, C., Scholte, R., Kluwer, E. (2021). Parental Conflicts and Posttraumatic Stress of Children in High-Conflict Divorce Families. Journal of Child & Adolescent Trauma. Lees hier het artikel: Parental conflicts and posttraumatic stress

Bekijk hier de samenvatting van deze publicatie

Effecten van de interventie Kinderen uit de Knel

9. Schoemaker, K., Kruijff, A.de, Visser, M., Lawick, J.van, Finkenauer, C. (2017). Vechtscheidingen. Beleving en ervaringen van ouders en Kinderen en verandering na Kinderen uit de Knel. Onderzoeksrapport. Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling. Lees hier het rapport: Onderzoeksrapport Vechtscheidingen

10. Visser, Margreet, Lawick, J. van, Stith, Sandra M., Spencer, C. Violence in Families: Systemic Practice and Research. In: Ochs, M., Borcsa, M. & Schweitzer, J. (eds.) (2020). Systemic Research in Individual, Couple, and Family Therapy and Counseling. (EFTA Book Series, Volume 4). Cham, CH: Springer International. Bekijk hier het artikel: Artikel Systematic Research..

Bekijk hier de samenvatting van deze publicaties

Impact van conflicten tussen ouders op kinderen

11. Wall, R. van der, Finkenauer, C., Visser, M. (2018). Reconciling Mixed Findings on Children’s Adjustment Following High-Conflict Divorce. In: Journal of Child and Family Studies. JCFS-D-17-00835R2.

Bekijk hier de samenvatting van deze publicatie

12. Steggink, D. De kinderen van ‘Kinderen uit de Knel’. Spelenderwijs.

Juridisch kader

13. Visser, M., Lawick, J. van, Oenen, F.J. van, Boschman, M.. Drang en dwang in de behandeling van complexe scheiding. In: Tijdschrift Systeemtherapie, jaargang 34, nr. 2, juni 2022,  uitgeverij Boom Amsterdam.  Bekijk hier het artikel: Drang en dwang in de behandeling van complexe scheiding

Bekijk hier de samenvatting van deze publicatie

Diversen

14. Lawick, M.J. van (2016) Restoring Communities for Children and Separated Parents. In: Mc Carthy, I. & Simon, G. Systemic Therapy as Transformative Practice. London: Everything is connected Press. 233-250

15. Visser, M., van Delft, I., Schoemaker, K., de Schipper, C., Finkenauer, C. (2017). Academische Werkplaats Kindermishandeling. De wetenschappelijke resultaten en praktische adviezen. Rotterdam. Bekijk hier de online uitgave: Academische Werkplaats Kindermishandeling

16. Van Lawick, J. & Visser, M (2018). Action oriented and experiential work in the context of highconflict divorce. In: Context.

17. Brochure Verzachtende verhalen voor het netwerk “Wat wordt er van ons verwacht?” Een samenwerking tussen Kinderen uit de Knel, de Opvoedpoli en Villa Pinedo. Bekijk de brochure op onze websitepagina voor het netwerk: Verzachtende verhalen voor het netwerk

18. Koppejan-Luitze, H. S., van der Wal, R. C., Kluwer, E. S., Visser, M. M., & Finkenauer, C. (2020). Are intense negative emotions a risk for complex divorces? An examination of the role of emotions in divorced parents and co-parenting concerns. Journal of Social and Personal Relationships. Lees het artikel: Koppejan e.a. 2020 Intense negative emotions

Bekijk hier de samenvatting van deze publicatie

19. Justine van Lawick, Margreet Visser, Angela Andriesse, Erik van der Elst, Flora van Grinsven, Elisabeth van der Heide, Wendy de Visser, Jeroen Wierstra & Evelyn Wilms (2020). Kinderen uit de Knel, het informatieve gesprek. In: themanummer van het VKJP-tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie over echtscheiding. Lees het artikel: Het informatieve gesprek

20. Margreet Visser, Justine van Lawick, Flora van Grinsven, Wendy de Visser en Elisabeth de Zeeuw-van der Heide (2023).  Geblokkeerde ouder-kind relaties. Visie op ouderverstoting vanuit Kinderen uit de Knel. In: Tijdschrift Systeemtherapie, jaargang 35, nummer 1, maart 2023, pag 7-21, uitgeverij Boom Amsterdam. Bekijk hier het artikel: Geblokkeerde ouder-kind relaties

Internationaal

21. Thuen, Frode. (2017). Evaluatie van het programma Kinderen uit de Knel. Geïmplementeerd door OBU1 te Trondheim, herfst 2016 en voorjaar 2017. Vertaald door Det Rijven.

Bekijk hier de samenvatting van deze publicatie

22. Ganser, M. A., Kleiner, M., Gaese, M., & von der Lippe, H. (2022). MSB Medical School Berlin, Berlin, Deutschland. Prävention hochstrittiger Trennungseltern: eine qualitative Implementationsstudie zu „Kinder aus der Klemme”. Prävention und Gesundheitsförderung, 1-10. Bekijk hier het artikel: qualitative Studie Kinder aus der Klemme

Bekijk hier de samenvatting van deze publicatie

In de media

Het belang van Limburg plus Hasselt. Lees het artikel: Reportage over vechtscheidingen, HBvLPlus

Luister hier de podcast van Justine van Lawick: In gesprek met Justine van Lawick over conflictscheiding

Luister hier de podcast (aflevering 4, januari 2021) van haptotherapeut Nicky de Trooije en Margreet Visser: Een tweegesprek over trauma en conflicten in het gezin

Luister hier de podcast (#34, kwetsbaarheidscyclus bij huiselijk geweld) van Margreet Visser: Een gesprek over hoe herken je de patronen die spelen bij huiselijk geweld en hoe maak je deze bespreekbaar?

Educatieve animatiefilm van KJTC (Kinder- & Jeugdtraumacentrum) van Kenterjeugdhulp in samenwerking met Augeo: Geweld in het Gezin, drie basispatronen waarop ruzies kunnen escaleren binnen het gezin

Terug naar home

Kinderen uit de Knel in uw regio

Neem contact op met Kinderen uit de Knel in uw buurt voor meer informatie

*De gemeente waar het kind staat ingeschreven bepaalt of deelname vergoed wordt