Locatie van de groepsbijeenkomsten: Diakenhuisweg 23 Haarlem of Middenduinerweg 44 te Santpoort-Noord.
29 februari is een groep van start gegaan. Op 16 september start een groep in Haarlem, op maandagen, door team KJTC Kenter/Lorentzhuis. Intake en de netwerkinformatieavond vinden vóór de zomervakantie plaats. Informatieve gesprekken ingepland worden.

Lees voor voorwaarden voor deelname, vergoeding, benodigde verwijsbrief en meer informatie over het programma de brochure Kinderen uit de Knel.

Wilt u meer informatie? Vul onderstaand contactformulier in: