Deskundige hulp bij conflictscheidingen

Conflictscheidingen geven ouders en hun kinderen veel spanning en een machteloos gevoel. Stopt het ooit? We zijn hoopvol dat u met onze aanpak de situatie kunt verbeteren.

Dr. Margreet Visser & Drs. Justine van Lawick
Klinisch psychologen & Oprichters

Deskundige hulp bij conflictscheidingen

Conflictscheidingen geven ouders en hun kinderen stress en een machteloos gevoel. Stopt het ooit? We zijn hoopvol dat u met onze aanpak de situatie kunt verbeteren.

Dr. Margreet Visser & Drs. Justine van Lawick
Klinisch psychologen & Oprichters

Neem contact op

Verbetering van de situatie is echt mogelijk

Complete aanpak

Een complete aanpak gericht op ouders, de kinderen en het sociale netwerk.

Veilig

Therapeuten oordelen niet maar steunen ouders, kinderen en hun netwerk. Zij kiezen geen partij en bieden vertrouwen.

Professioneel

Op basis van wetenschappelijk onderzoek dat gekoppeld is aan de praktijk wordt de aanpak continu doorontwikkeld.

Meer informatie

Het programma

Opzet

Beide ouders en kinderen nemen deel: twaalf gescheiden ouders in de oudergroep, kinderen in de kindergroep. Wij begrijpen het als u twijfels hebt over een gezamenlijk traject in groepsvorm. Juist deze opzet is cruciaal gebleken om de situatie te veranderen. Zowel kinderen als ouders blijken veel van elkaar te leren in de groepen

Binnen de groepen wordt gewerkt met een team van therapeuten. Onze therapeuten steunen ouders in het vinden van een nieuwe weg met minder spanningen en conflicten, binnen een veilige sfeer waarin we iedereen willen horen en begrijpen.

Nieuwe partners, grootouders, verdere familie, vrienden, leerkrachten en hulpverleners kunnen worden meegetrokken in de conflictspiralen. Op de netwerkavond inspireren wij het sociale netwerk hoe zij steun kunnen bieden en kunnen bijdragen aan het verminderen van de strijd.

De oudergroep komt acht keer, twee uur bij elkaar. Gelijktijdig vindt de kindergroep plaats. Elke zitting start met een warming up voor ouders en kinderen samen. In de kindergroep is aandacht voor uitwisselingen, onderlinge steun, oefeningen en het maken van creatieve presentaties. In de oudergroep werken de ouders aan het maken van constructieve stappen onder meer door oefeningen, opdrachten, en onderlinge uitwisseling.

Voorwaarden

De gemeente waar het kind is ingeschreven, bepaalt of deelname vergoed wordt en via welke gecontracteerde aanbieder. U heeft altijd een verwijsbrief nodig. Een verwijzing, op naam van uw kind, is veelal mogelijk via de lokale kinder- en jeugdteams die per regio en gemeente kunnen verschillen. Wanneer u contact opneemt met een Kinderen uit de Knel aanbieder, vraag dan of deelname wordt vergoed en welke verwijzing u nodig heeft.

Tegelijk met de oudergroep zijn ook de kinderen aanwezig die aan de slag gaan in een aparte groep voor kinderen en jongeren (4-18 jaar), waarin de kinderen leeftijdsconform worden ondersteund en geholpen.In de kindergroep is veel flexibiliteit mogelijk zodat op maat gewerkt kan worden.

Meer weten over de kindergroep
Om de situatie te verbeteren is deelname van beide ouders van belang. Omdat het werk in de ouder- en de kindergroep elkaar versterkt moeten ook de kinderen of minimaal éen van de kinderen bereid zijn om naar groepsbijeenkomsten te komen en beide ouders te ontmoeten. Indien dat niet het geval is kan een voorprogramma zinvol zijn. Informeer zonodig bij de aanbieder in uw regio wat de mogelijkheden daarvoor zijn.

Een voorwaarde voor deelname is dat ouders nog lopende rechtszaken stoppen of  ‘on hold’ zetten gedurende het traject. Het is gebleken dat ouders niet tegelijkertijd met rechtszaken bezig kunnen zijn en deel kunnen nemen aan de groepsbehandeling. De ervaring is dat rechters deze gang van zaken ondersteunen.

Stappen tot deelname

Informatief gesprek

1

Om er achter te komen of deelname aan Kinderen uit de Knel kan bijdragen aan verbetering van uw situatie, voor toelichting op de werkwijze, voorwaarden voor deelname en voor al uw andere vragen kunt u contact opnemen met een Kinderen uit de Knel aanbieder in uw regio. Het informatieve gesprek vindt in principe met beide ouders plaats.

Inschrijven

2

Op basis van het informatieve gesprek kunt u besluiten deel te willen nemen. U ontvangt van uw therapeut de inschrijfformulieren en een vragenlijst. U komt op de wachtlijst zodra u én de andere ouder het inschrijfformulier hebben verstuurd en er een verwijsbrief is ontvangen.

Intake gesprek

3

Zodra een groep wordt opgestart worden u, de andere ouder en uw kind(eren) uitgenodigd voor een intake-gesprek waarbij openstaande vragen worden beantwoord. Beide ouders kunnen individueel spreken met een van de therapeuten. De kinderen hebben een kennismakingsgesprek met een of twee kindertherapeuten.

Netwerkavond

4

Deze avond is gericht op het informeren van het sociale netwerk, zoals nieuwe partners, grootouders en vrienden. De avond is niet therapeutisch van aard maar gericht op toelichting op de opzet van het programma Kinderen uit de Knel, en op de vraag hoe de kring om de ouders en kinderen heen, ondersteuning kan bieden.

Start programma

5

De oudergroep, bestaande uit 12 gescheiden ouders, komt 8 x bij elkaar. De kindergroep vindt gelijktijdig plaats. De sessies duren 2 uur en vinden meestal 1 x per 14 dagen plaats.

Misschien heeft u nog vragen?

De kans op een goed resultaat wordt vergroot door de combinatie van de inzet van de therapeuten om ouders en kinderen te ondersteunen en de inzet van de ouders om te veranderen. Uiteindelijk moeten ouders de verandering in gedrag doorzetten. We kunnen melden dat dit veel ouders gelukt is. Uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de conflicten tussen ouders die hebben deelgenomen aan Kinderen uit de Knel, doorgaans blijven afnemen, ook een jaar na afloop van de therapie, waardoor er een beter opvoedingsklimaat voor de kinderen ontstaat.

Meer weten over onderzoek naar Kinderen uit de Knel?

De frequentie waarmee een groep wordt georganiseerd verschilt per Kinderen uit de Knel aanbieder. Veelal is de wachttijd tussen de 2 en 4 maanden na inschrijving. Vraag bij de aanbieder in uw regio na welke mogelijkheden er zijn. Soms kan ook een voortraject worden opgestart.

De gemeente waar uw kind(eren) staat(n) ingeschreven bepaalt of het programma wordt vergoed, meestal is dat wel het geval. Het is ook mogelijk zelf de kosten te betalen. De kosten kunnen verschillen per gemeente. Neem bij vragen over vergoeding en kosten contact op met een Kinderen uit de Knel aanbieder in uw buurt of de gemeente van de woonplaats waar uw kinderen staan ingeschreven.

Het klopt dat u noch wij een ouder kunnen veranderen. Met Kinderen uit de Knel willen we ouders ondersteunen om zich anders te kunnen gaan gedragen in de vastgelopen situatie. Niet door te proberen de andere ouder te veranderen, of door anderen te overtuigen dat het echte probleem bij de ander ligt, maar door zichzelf anders op te stellen en zich op andere dingen te richten. Het gaat om het verminderen van de conflicten en het verlagen van de spanningen, dat is waar de kinderen vooral op hopen. In de oudergroep wordt hieraan gewerkt: door middel van informatie, uitwisseling, opdrachten en oefeningen die helpen nieuwe en constructieve stappen te zetten.

Ja, in sommige gevallen bieden wij op maat een voortraject aan of denken hierover mee en adviseren de verwijzer. Zoals bijvoorbeeld de situatie waarbij een kind de andere ouder niet wil zien, of om vóór deelname aan de groep te hoog opgelopen emoties en stress te helpen reduceren of indien een ouder ernstig getraumatiseerd is door de situatie.

Kinderen uit de Knel in uw regio

Neem contact op met Kinderen uit de Knel in uw buurt voor meer informatie

*De gemeente waar het kind staat ingeschreven bepaalt of deelname vergoed wordt