Navigatie

Doelgroep

Dit project is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidings-conflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren (tot wel 10 jaar) en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en hun netwerk.

Doelstelling

Het doel van het project is dat kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt en dat nieuwe wegen worden gevonden om met de conflictgebieden om te gaan zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen


Het Project

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. De oudergroep (ex partners) komt acht keer twee uur bij elkaar, doorgaans 1 keer per 14 dagen. In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar.

De ouders werken aan het doorbreken van destructieve patronen en aan het vinden van nieuwe wegen voor steeds terugkerende problemen, de nadruk ligt daarbij op het veranderen van eigen gedrag. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.

De kinderen kunnen elkaar goed steunen en helpen. De therapeuten helpen de kinderen om ervaringen rond het leven met ouders in conflict te delen. Zij maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Ze kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. De therapeuten richten zich op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid.

De kinderen presenteren aan de ouders wat zij hebben gemaakt in de kindergroep en de ouders presenteren aan de kinderen wat zij hebben geleerd in het project en wat zij hun kinderen toewensen voor de toekomst.

Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken therapeuten, ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is.


Planning

Groepen bestaan uit zes ouderparen en beginnen doorgaans bij voldoende aanmeldingen in september en begin van het jaar. Zij vinden plaats om de week van 15.30-17.30 uur, in de regio Haarlem.


Aanmelden

Het kinderen uit de knel programma wordt aangeboden door heel Nederland. Klik hier voor een overzicht van aanbieders bij u in de buurt.

Indien uw kind staat ingeschreven in een gemeente in de omgeving van Haarlem/Heemskerk/Hoofddorp kunt u zich hieronder aanmelden.

Voor aanmeldingen of vragen over Kinderen uit de Knel buiten de regio Haarlem/Hoofddorp/Heemskerk kunt u terecht bij andere aanbieders van het project Kinderen uit de Knel, dichter bij u in de buurt: link.

Om mee te kunnen doen met het project moet u bereid zijn om:

 • Als ouders samen naar de intake te komen
 • Juridische procedures, eventueel tijdelijk, te stoppen of ‘ on hold’ te zetten
 • Mee te werken aan het invullen van vragenlijsten om zicht te krijgen op de problematiek, de behaalde verbeteringen en voor onderzoek.

Belangrijk! Na aanmelding van beide ouders ontvangt u inschrijfformulieren en vragenlijst. Nadat alle documenten (incl. correcte verwijsbrieven) door beide partijen naar de organisatie retour gestuurd zijn gaat de inschrijving tellen en staat u als ouderpaar op de wachtlijst. Zodra een volgende groep wordt opgestart worden ouderparen die op de wachtlijst staan uitgenodigd voor intake gesprekken.

Om de aanmelding voor dit project in gang te zetten graag onderstaande gegevens invullen. U wordt dan zo spoedig mogelijk gecontacteerd voor een aantal noodzakelijke persoonsgegevens en om eventuele extra vragen te beantwoorden.

De gevraagde informatie wordt overgedragen aan de betrokken therapeuten bij de uitnodiging van het eerste intake gesprek. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Naam:

E-mail:

Telefoonnummer 1:

Telefoonnummer 2:

Bereikbaar tussen:

Korte toelichting: ( 0 / 200 )
Eerste intake

De wachttijd voor een eerste intake gesprek en voor deelname van de groep is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de start van de groep.

De intake heeft tot doel om:

 • kennis te maken
 • informatie te geven over de voorwaarden voor deelname
 • informatie te geven over de werkwijze van de groep
 • toe te lichten waarom het een voorwaarde is dat ouders juridische procedures (al dan niet tijdelijk) stop zetten
 • om ruimte te geven aan vragen
 • om met elkaar tot een besluit te komen of deelname van u beiden kan bijdragen aan verbetering van de problematiek
 • de administratie rondom deelname in orde te maken
 • bespreken op welke wijze de therapie betaald wordt: via de zorgverzekeraar of zelf betalen

Ouders kunnen direct aangeven dat ze mee willen doen en een tweede intake gesprek voor hen en een intake voor de kinderen kan worden ingepland. Ouders kunnen ook bedenktijd vragen, maximaal een week.


Tweede intake

Het tweede intakegesprek biedt ruimte aan vragen die zijn blijven liggen. De therapeuten kunnen deze vragen verder toelichten en ook de ouders om aanvullende informatie vragen. Ook wordt ruimte gemaakt voor beide ouders om ieder met een therapeut een individueel gesprek te hebben. Voor het tweede intakegesprek komen de kinderen ook mee. De kinderen hebben dan een informatief gesprek met de kindertherapeuten.


Netwerkbijeenkomst

Scheiden is een emotioneel proces waar veel mensen bij betrokken zijn. Allereerst de kinderen, maar ook grootouders, verdere familie, vrienden, buren, betrokkenen van school en werk en nog meer mensen die zich bij de familie betrokken voelen. Wanneer de scheiding extra problemen geeft komen daar vaak nog professionals bij, zoals advocaten, mediators en hulpverleners. Ook kunnen nieuwe partners, hun kinderen en hun netwerk een rol spelen. Hoe erger de strijd is en hoe langer deze duurt, hoe meer betrokkenen naar één van de twee kanten getrokken worden. De strijd gaat door tussen twee steeds grotere groepen, de kinderen zitten in de knel en het wordt steeds moeilijker alle stemmen te horen.

In het project ‘Kinderen uit de Knel’ hebben wij dit ook ervaren. Soms worden er in de oudergroep afspraken gemaakt of een ouder zet bepaalde stappen die bij de nieuwe partner of het eigen netwerk weerstand oproepen. Dat is logisch, want deze mensen zijn vaak al lang betrokken bij het gezin, maar nemen niet actief deel aan de oudergroep en begrijpen dus niet alle nieuwe stappen. Dit heeft heel duidelijk gemaakt hoe belangrijk het netwerk is voor mensen die scheiden en bij extra problemen wordt dat netwerk nog belangrijker.

Daarom hebben we besloten tot het organiseren van netwerk informatie avonden. Doorgaans duren de avonden van 19:00-20:30 uur. Er is een avond die vooraf gaat aan de start van elke groep. Deze avonden zijn niet therapeutisch van aard, het gaat echt om het informeren van belangrijke betrokkenen van de ouders. Op deze avond wordt er informatie gegeven over het project, wat we gaan doen en waarom. Mensen mogen vragen stellen. En tot slot vragen we hen ons te steunen, te helpen, en het project ‘Kinderen uit de Knel’ een kans te geven.

Soms wordt een netwerkavond herhaald wanneer dat relevant is.


Kosten

Vanaf 2015 valt de financiering van de jeugdzorg onder de gemeente. Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij een van de volgende gegevens nodig:

 • een verwijsbrief van de huisarts op naam van uw kind(-eren) voor specialistische GGZ (indien u bent verwezen door de huisarts)

 • een beschikking op naam van uw kind(-eren) geschreven door het CJG (als het Centrum Jeugd en Gezondheid heeft verwezen)

 • een aanmeldbrief door het Advies en Meldpunt Kindermishandeling als de laatste heeft verwezen

Het is ook mogelijk zelf te betalen. Kosten kunnen verschillen per gemeente. Neem contact op met een aanbieder bij u in de buurt voor de precieze kosten.


Wachttijd

De groepen starten drie tot vier maal per jaar in de regio Haarlem-Haarlemmermeer-Heemskerk. In juni is een groep in Heemskerk gestart. In oktober start een groep in Haarlem. Bij voldoende aanmeldingen kan begin 2019 een nieuwe groep starten.

U kunt zich aanmelden via deze website. Omdat er inmiddels meerdere aanbieders zijn in Nederland raden wij u aan als u niet in de regio Haarlem/Hoofddorp/Heemskerk woont op de website te zoeken naar een aanbieder dichter bij u in de buurt.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier