Navigatie

Doelgroep

Dit project is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidings-conflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren (tot wel 10 jaar) en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en hun netwerk.

Doelstelling

Het doel van het project is dat kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt en dat nieuwe wegen worden gevonden om met de conflictgebieden om te gaan zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen


Het Project

Het kinderen uit de knel programma wordt aangeboden door heel Nederland. Klik hier voor een overzicht van aanbieders bij u in de buurt.

Ouders melden zich beiden aan, komen op de wachtlijst nadat vragenlijst en inschrijfformulieren door beide ouders zijn opgestuurd, krijgen gezamenlijk twee intakegesprekken en nemen samen deel aan de netwerkbijeenkomst en aan de acht daarop volgende groepszittingen van twee uur. Hun kinderen nemen tegelijkertijd deel aan de kindergroep. In de oudergroep wordt gewerkt aan thema’s die relevant zijn voor alle ouders die gevangen zitten in de zeer conflictueuze scheiding, ook wel vechtscheiding genoemd.


Planning

Groepen bestaan uit zes ouderparen en beginnen doorgaans rond januari en september. Zij vinden plaats om de week van 15.30-17.30 uur op een dinsdag, woensdag of donderdag.

Indien uw kind staat ingeschreven in een gemeente in de omgeving van Haarlem/Heemskerk kunt u zich aanmelden via deze website.

Er zijn inmiddels meerdere aanbieders in Nederland en wij raden u aan op de website te zoeken naar een aanbieder bij u in de buurt.


Aanmelden

Om mee te kunnen doen met het project moet u bereid zijn om:

 • Als ouders samen naar de intake te komen
 • Juridische procedures, eventueel tijdelijk, te stoppen of ‘ on hold’ te zetten
 • Mee te werken aan het invullen van vragenlijsten om zicht te krijgen op de problematiek, de behaalde verbeteringen en voor onderzoek.

Belangrijk! Na aanmelding van beide ouders ontvangt u inschrijfformulieren en vragenlijst. Nadat alle aanmeldformulieren (incl. correcte verwijsbrieven) door beide partijen naar de organisatie retour gestuurd zijn gaat de inschrijving tellen en staat u als ouderpaar op de wachtlijst. Zodra een volgende groep wordt opgestart worden ouderparen die op de wachtlijst staan uitgenodigd voor intake gesprekken. Daarna kunnen wij vervolgens op basis van het gevoerde intakegesprek bij het Lorentzhuis of KJTC/Kenterjeugdhulp, overgaan tot het plaatsen van de (ex) partners als kandidaten voor de volgende groep.

Om de aanmelding voor dit project in gang te zetten graag onderstaande gegevens invullen. U wordt dan zo spoedig mogelijk gecontacteerd voor een aantal noodzakelijke persoonsgegevens en om eventuele extra vragen te beantwoorden.

Naam:

E-mail:

Telefoonnummer 1:

Telefoonnummer 2:

Bereikbaar tussen:

Korte toelichting: ( 0 / 200 )
Eerste intake

De wachttijd voor een eerste intake gesprek en voor deelname van de groep is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de start van de groep. Doorgaans starten de groepen in januari en september en vinden plaats op dinsdag, woensdag of donderdagmiddag van 15:30 en 17:30 uur.

De intake heeft tot doel om:

 • kennis te maken
 • informatie te geven over de voorwaarden voor deelname
 • informatie te geven over de werkwijze van de groep
 • toe te lichten waarom het een voorwaarde is dat ouders juridische procedures (al dan niet tijdelijk) stop zetten
 • om ruimte te geven aan vragen
 • om met elkaar tot een besluit te komen of deelname van u beiden kan bijdragen aan verbetering van de problematiek
 • de administratie rondom deelname in orde te maken
 • bespreken op welke wijze de therapie betaald wordt: via de zorgverzekeraar of zelf betalen

Ouders kunnen direct aangeven dat ze mee willen doen en een tweede intake gesprek voor hen en een intake voor de kinderen kan worden ingepland. Ouders kunnen ook bedenktijd vragen, maximaal een week.

Wanneer ouders mee doen nemen zij deel aan een (geheel geanonimiseerd) wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit naar dit project. Het kan ons helpen de problematiek beter te begrijpen en de behandeling nog verder te verbeteren.

Daarom wordt na de eerste intake de volgende formulieren mee gegeven om ingevuld mee te nemen naar het tweede intake gesprek.

 • ondertekende toestemmingsformulieren voor deelname wetenschappelijk onderzoek door beide ouders en door kinderen van 12 jaar
 • ouder ingevulde vragenlijsten voor het wetenschappelijk onderzoek van de VU

Tweede intake

Het tweede intakegesprek biedt ruimte aan vragen die zijn blijven liggen. De therapeuten kunnen deze vragen verder toelichten en ook de ouders om aanvullende informatie vragen. De laatste vragenlijsten worden ingeleverd.

De intake van de kinderen vindt op dezelfde tijd plaats als het tweede intake gesprek.


Netwerkbijeenkomst

Scheiden is een emotioneel proces waar veel mensen bij betrokken zijn. Allereerst de kinderen, maar ook grootouders, verdere familie, vrienden, buren, betrokkenen van school en werk en nog meer mensen die zich bij de familie betrokken voelen. Wanneer de scheiding extra problemen geeft komen daar vaak nog professionals bij, zoals advocaten, mediators en hulpverleners. Ook kunnen nieuwe partners, hun kinderen en hun netwerk een rol spelen. Hoe erger de strijd is en hoe langer deze duurt, hoe meer betrokkenen naar één van de twee kanten getrokken worden. De strijd gaat door tussen twee steeds grotere groepen, de kinderen zitten in de knel en het wordt steeds moeilijker alle stemmen te horen.

In het project ‘Kinderen uit de Knel’ hebben wij dit ook ervaren. Soms worden er in de oudergroep afspraken gemaakt of een ouder zet bepaalde stappen die bij de nieuwe partner of het eigen netwerk weerstand oproepen. Dat is logisch, want deze mensen zijn vaak al lang betrokken bij het gezin, maar nemen niet actief deel aan de oudergroep en begrijpen dus niet alle nieuwe stappen. Dit heeft heel duidelijk gemaakt hoe belangrijk het netwerk is voor mensen die scheiden en bij extra problemen wordt dat netwerk nog belangrijker.

Daarom hebben we besloten tot het organiseren van netwerk informatie avonden. Doorgaans duren de avonden van 19:00-20:30 uur. Er is een avond die vooraf gaat aan de start van elke groep. Deze avonden zijn niet therapeutisch van aard, het gaat echt om het informeren van belangrijke betrokkenen van de ouders. Op deze avond wordt er informatie gegeven over het project, wat we gaan doen en waarom. Mensen mogen vragen stellen. En tot slot vragen we hen ons te steunen, te helpen, en het project ‘Kinderen uit de Knel’ een kans te geven.

Soms wordt een netwerkavond herhaald wanneer dat relevant is.


Kosten

Vanaf 2015 valt de financiering van de jeugdzorg onder de gemeente. Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij een van de volgende gegevens nodig:

 • een verwijsbrief van de huisarts op naam van uw kind(-eren) voor specialistische GGZ (indien u bent verwezen door de huisarts)

 • een beschikking op naam van uw kind(-eren) geschreven door het CJG (als het Centrum Jeugd en Gezondheid heeft verwezen)

 • een aanmeldbrief door het Advies en Meldpunt Kindermishandeling als de laatste heeft verwezen

Het is ook mogelijk zelf te betalen, de kosten bedragen 6.500 euro per gezin (deze kosten gelden voor het hele gezin, niet per persoon). Deze kosten zijn inclusief intakefase, informatieavond, oudergroep en kindergroep en evaluatie. Kosten kunnen verschillen per gemeente. Neem contact op met een aanbieder bij u in de buurt voor de precieze kosten.


Wachttijd

De groepen starten drie tot vier maal per jaar in de regio Haarlem-Haarlemmermeer-Heemskerk. In juni is een groep in Heemskerk gestart. In september start een groep in Haarlem. Momenteel is voor die groep nog ruimte voor deelname.

U kunt zich aanmelden via deze website. Omdat er inmiddels meerdere aanbieders zijn in Nederland raden wij u aan als u niet in de regio Haarlem/Hoofddorp/Heemskerk woont op de website te zoeken naar een aanbieder dichter bij u in de buurt.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier