Navigatie


Inleiding

Het groepsprogramma Kinderen uit de Knel is ontwikkeld omdat de behandelingen van ouders en kinderen die verstrikt zaten in conflictueuze scheidingsprocessen niet voldoende resultaten boekten.

Het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) van Kenter zijn gaan samenwerken om hun krachten en kennis over systeembehandeling en traumabehandeling te bundelen om gescheiden ouders die strijden te helpen hun destructieve patronen te doorbreken waardoor allen (kinderen, ouders en sociale kring) weer verder kunnen met hun leven.

De organisatie, de stichting Kinderen uit de Knel, is een gedeelde verantwoordelijkheid van beide centra. Om het programma landelijk te verduurzamen wordt de komende jaren stapsgewijs het Platform Kinderen uit de Knel opgebouwd, ondersteund door een meerjarensubsidie van het ministerie van VWS. De stichting coördineert daarnaast de aanmeldingen voor de groepen in de regio Haarlem/Haarlemmermeer: 3 a 4 groepen per jaar afwisselend gegeven door KJTC Kenterjeugdhulp Haarlem/Lorentzhuis en KJTC Kenterjeugdhulp Heemskerk. Vanaf 2018 worden ook de opleidingen door de stichting gecoördineerd.

Deze website biedt informatie over het project, de wijze van aanmelden, de voorwaarden, het doel, de opleidingen en andere belangrijke informatie.

ANBI status stichting Kinderen uit de Knel. Het beleidsplan en het jaarverslag 2018 van de stichting Kinderen uit de Knel is te downloaden: Beleidsplan stichting Kinderen uit de Knel 2018 Jaarverslag 2018 Stichting Kinderen uit de Knel

Privacy statement stichting Kinderen uit de Knel

Medewerkers


Evelyn Wilms - Coördinator

Evelyn Wilms - Coördinator

Evelyn Wilms is de coördinator van Kinderen uit de Knel. Met haar studies planologie en organisatie psychologie heeft zij meer dan 25 jaar werkervaring. Zij wil die ervaring graag inzetten om alle betrokkenen bij Kinderen uit de Knel zo goed mogelijk organisatorisch te ondersteunen. U kunt haar het beste bereiken via het contactformulier op deze website of via een mailbericht naar info@kinderenuitdeknel.nl en uw vraag wordt zo snel mogelijk behandeld. De telefonische bereikbaarheid is beperkt: 06 36211728. Bij geen contact stuurt u dan een mailbericht of spreek de voicemail in. **Evelyn Wilms is tot en met 28 juni afwezig vanwege vakantie. Daarna zal ze reageren op uw bericht.** Het telefoonnummer is bedoeld voor informatie rondom de organisatie van Kinderen uit de Knel, niet voor direct klinische hulp.

Margreet Visser - Therapeut

Margreet Visser - Therapeut

Margreet Visser is werkzaam als psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en onderzoeker. Samen met het team van het KJTC heeft zij onder andere de HORIZON methodiek bij Ruzie en Geweld in het Gezin uitgewerkt en gepubliceerd. Als promovendus binnen de Academische Werkplaats Kindermishandeling heeft zij onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze methodiek. Daarbij ontwikkelt zij met Justine van Lawick en verschillende collega’s van het KJTC en het Lorentzhuis de methodiek voor gezinnen die verwikkeld zijn in zeer complexe echtscheidingen: Kinderen uit de Knel. Margreet is in 2016 gepromoveerd met de titel "The Impact of Destructive Parental Conflicts on Children and Their Families"

Justine van Lawick - Therapeut

Justine van Lawick - Therapeut

Justine van Lawick is klinisch psycholoog, relatie en gezinstherapeut en hoofd opleidingen van het Lorentzhuis te Haarlem, een centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie. Zij werkte in de volwassenen psychiatrie en kinderpsychiatrie en was in 1984 een van de oprichters van het Lorentzhuis. Zij specialiseerde zich in het werken met geweldsproblematiek en demonisering in relaties en families met compassie voor alle betrokkenen. De laatste jaren richt zij zich op het behandelen van ouders en kinderen die verwikkeld zijn in (hoog)conflict scheidingen. Zij is een senior trainer in binnen- en buitenland. Justine publiceerde veel artikelen en samen met Martine Groen het boek Intieme Oorlog dat ook in het Engels werd uitgegeven.

Jeroen Wierstra - Therapeut

Jeroen Wierstra - Therapeut

Jeroen Wierstra werkt als relatie- en gezinstherapeut /dramatherapeut met (echt)paren, gezinnen en families in het Lorentzhuis te Haarlem. Voor hij zijn eigen praktijk begon in het Lorentzhuis werkte hij bij De Waag in Amsterdam met gezinnen en daarvoor in de forensische verslavingszorg. Hij heeft veel ervaring in het werken met geweld in families, ouders en adolescenten, met mensen van diverse afkomst en met verschillende culturele achtergronden. Sinds 2013 is hij betrokken bij het werken met gezinnen verwikkeld in (hoog)conflictscheiding.

Flora van Grinsven - Therapeut

Flora van Grinsven - Therapeut

Flora van Grinsven is klinisch psycholoog en relatie- en gezinstherapeut en is gespecialiseerd in gezinnen met hele jonge kinderen. Van 2011 tot 2018 werkte ze bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) in Haarlem en werkt sinds april 2018 in het Lorentzhuis, daarvoor sinds 1987 in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Flora is tevens supervisor voor diverse specialistische verenigingen en is docent in postdoctorale opleidingen. Zij werkt met ouders en kinderen en ook met hele gezinnen en groepen. Bij het KJTC heeft ze zich verder gespecialiseerd in het werken met gezinnen waar ruzies en geweld voorkomen en ook diverse vormen van kindermishandeling.

Erik van der Elst - Therapeut

Erik van der Elst - Therapeut

Erik van der Elst is relatie en gezinsgherapeut en dramatherapeut. Sinds 2002 houdt hij praktijk binnen het Lorentzhuis. Daarvoor was hij werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij is opleider en supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinsgherapie. Naast het werken met echtparen en gezinnen heeft hij zich gespecialiseerd in het werken met jongeren en jonge kinderen. De laatste jaren heeft hij zich gericht op het medeontwikkelen van de methodiek voor ouders en hun kinderen verwikkeld in (hoog)conflict scheidingen. Erik is trainer in binnen- en buitenland.

Daniëlle Steggink - Therapeut

Daniëlle Steggink - Therapeut

Daniëlle Steggink is psychomotorisch therapeut. Ze heeft zich gespecialiseerd in het jonge kind en behandelt voornamelijk kinderen tot 12 jaar. Ze geeft individuele therapie, groepstherapie en ouder-kind interactietherapie. Daarnaast houdt zij zich bezig met methodiekontwikkeling en het geven van training. Zij heeft veel affiniteit met kinderen van vechtscheidende ouders, kinderen die seksueel misbruik hebben mee gemaakt en kinderen die vanuit hun problematiek seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien. Verder heet ze twee therapeutische kinderboeken geschreven: ‘Kamil, de groene kameleon’ voor kinderen die ruzies tussen hun ouders meemaken en ‘Daar zwemt Sonnie’ voor (jonge ) kinderen die seksueel misbruikt zijn

Hans Bom - Onderzoek & Financiën

Hans Bom - Onderzoek & Financiën

Hans Bom is klinisch psycholoog, en systeemtherapeut en werkt sinds 2005 vrijgevestigd bij het Lorentzhuis te Haarlem. Hij is opleider, supervisor en leertherapeut voor de NVRG. Naast het werk als behandelaar geeft hij les en is consulent voor het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise). Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als behandelaar en leidinggevende in de kinder-en jeugdpsychiatrie en de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Hij heeft onderzoek gedaan en is gepromoveerd in 1999 op ‘het doorbreken van impasses in de behandeling bij jongeren met een verstandelijke handicap’.

Yayouk Willems - Onderzoek

Yayouk Willems - Onderzoek

Yayouk Willems heeft de afgelopen jaren gewerkt als student-assistent bij het kinderen uit de knel programma, maar wijdt zich na haar studie klinische psycholgie volledig aan haar promotie onderzoek aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek zal zij in 2019 afronden.

Elisabeth van der Heide - Therapeut

Elisabeth van der Heide - Therapeut

Elisabeth van der Heide is GZ-psycholoog en systeemtherapeut, werkzaam bij Polikliniek JGGZ Haarlemmermeer van Kenterjeugdhulp. Ze heeft gewerkt bij het Kinder- en Jeugd Traumacentrum en heeft ervaring in het werken met ouders, kinderen en jongeren met als specialisme het zeer jonge kind. Sinds 2014 is zij betrokken bij het werken met gezinnen verwikkeld in (hoog)conflictscheiding.


Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) biedt hulp aan getraumatiseerde kinderen, jongeren en belangrijke mensen in hun omgeving. Daarnaast ondersteunt het KJTC instellingen die te maken hebben met getraumatiseerde kinderen en jongeren.


Lorentzhuis

Het Lorentzhuis is een centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie. Het Lorentzhuis is een samenwerkingsverband van tien psychotherapeuten , opgeleid als psychiater, psycholoog, pedagoog of creatief therapeut en allen gespecialiseerd in de systeemtherapie. Dat betekent dat ze de klachten waarmee mensen zich aanmelden niet zien als een individueel probleem maar als een probleem dat samenhangt met en effect heeft op de omgeving waarin mensen leven.


Media & Buitenland

Het project krijgt veel belangstelling van de media o.a. :

  • Elsevier van 12 oktober 2013 wijdde een hoofdartikel aan Kinderen uit de Knel.
  • Haarlems dagblad besteedde op 09 oktober 2013 aandacht aan het project.
  • Zembla wijdde er op 10 oktober 2013 een deel van een documentaire aan.
  • Trouw besteedde haar katern Tijd op 1 februari 2014 aan het project.
  • In december 2016 is Kinderen uit de Knel uitgeroepen tot een van de vijf koplopers van de Divorce Challenge, uitgeschreven door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

    Naast deze aandacht is er veel aandacht uit het veld in binnen- en buitenland. Er komen veel vragen binnen voor trainingen en voordrachten, ook uit België, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Italië, Tsjechië.


Onderzoek

Alhoewel de consequenties van vechtscheidingen voor zowel kinderen als ouders bekend zijn, zijn de specifieke processen onderliggend aan deze relaties nog niet duidelijk. We weten nog weinig over hoe en waarom conflicten tussen ex-partners in stand worden gehouden en welke factoren het scheidingsproces belemmeren of ondersteunen. Het gebrek aan begrip belemmert de ontwikkeling van effectieve interventies. Interventies die bijdragen aan het verminderen van conflicten tussen ouders en een soepel verloop van de scheiding, zijn noodzakelijk.

Het huidige onderzoek heeft twee hoofddoelen:

  • Het onderzoeken van factoren die mogelijk bijdragen aan de instandhouding en het verergeren van de aan de scheiding gerelateerde conflicten.
  • De effectiviteit onderzoeken van de interventie “Kinderen uit de Knel”. Ouders en kinderen die meedoen worden gevraagd om zowel voor als na de therapie een aantal vragenlijsten in te vullen.

Financiële organisatie

De behandeling wordt doorgaans vergoed door de gemeente waar het kind staat ingeschreven. Daarvoor is een verwijzing nodig op naam van de kinderen van een arts, gemeente (Centrum Jeugd en Gezin, sociaal wijkteam, gezinscoach), Jeugdbescherming of Raad voor de Kinderbescherming. Indien gewenst kunnen ouders de kosten van het programma zelf betalen, dit gaat in overleg met de behandelaars.
De organisatie wordt voor een deel vergoed door de sponsoren. Voor meer details over de ANBI status zie
Archief.


Sponsors

De Stichting Kinderpostzegels en de Willem Meindert de Hoop Stichting hebben de ontwikkeling van dit project financieel ondersteund en mogelijk gemaakt. Zonder hun financiële ondersteuning was dit niet mogelijk geweest. Het ministerie van VWS steunt de voortgaande ontwikkelingen met een meerjarensubsidie 2018-2020.