Navigatie


Inleiding

Professionals worden steeds vaker betrokken bij gezinnen waar sprake is van ernstige en zeer conflictueuze echtscheidingsproblematiek. Het is belangrijk dat de professional geen onderdeel van de strijd wordt om zo betekenisvolle veranderingen te bewerkstelligen. Deze families en hun netwerk vragen veel van de professional. Vanuit de praktijk krijgen we regelmatig vragen van professionals die graag hun vaardigheden uit willen breiden om zo adequaat mogelijk hulp te verlenen of een behandeling op te kunnen starten. Daarom bieden we zowel incompany trainingen en workshops aan. De opleiders van het KJTC en het Lorentzhuis, die allen ruime behandelervaring hebben willen middels het aanbieden van meerdaagse opleidingen, studiedagen en workshops graag hun kennis en ervaringen overdragen aan andere professionals.


Doelgroep

Doelgroep studiedag

Hulpverleners en leidinggevenden (HBO en WO) die een dag lang bezig willen zijn met de complexiteit van vechtscheidingen en welke behandelmogelijkheden een groep daarbij biedt. Waaronder: (GZ)psychologen, (ortho)pedagogen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (SPV), POH-ers, maatschappelijk werkers, dramatherapeuten. Ook leidinggevenden die overwegen het programma op te nemen in het aanbod van hun instelling kunnen zich inschrijven.

Doelgroep driedaagse

Hulpverleners (HBO en WO) met gedegen behandelervaring die samen met minimaal drie andere collega’s binnen hun eigen organisatie aan de slag willen met ‘Kinderen uit de knel’. Kennis van systeemtherapie; traumatheorie, complexe gezinssituaties, meerpartijdigheid, kinderontwikkeling en kindertraumatisering worden verondersteld. Te denken aan: systeemtherapeuten, (GZ)psychologen, (ortho)pedagogen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (SPV), maatschappelijk werkers, dramatherapeuten.


Doelstelling

Studiedag

Tijdens de studiedag bieden de opleiders een theoretische achtergrond voor het behandelen van vechtscheidende ouders, ze laten u meekijken en denken over de ontwikkeling in de vorm van discussies en beeldmateriaal en er wordt geoefend met technieken uit de methodiek. Theoretische achtergrondkennis over de complexiteit en dynamiek van vechtscheidingen en de rationale achter de verschillende thema’s van zowel de oudergroep als de kindergroep en de volgorde daarvan wordt besproken. Tevens kan men op basis van geboden (basis)kennis over vechtscheidingen een juiste indicatie stellen voor deelname aan de groep, voor ouders en kinderen. De deelnemers krijgen een duidelijk beeld van de werkwijze en kunnen zich oriënteren of zij deze werkwijze zelf willen gaan opzetten en uitvoeren in de eigen praktijk of instelling. Daarbij blijkt dat de deelnemers ook inzichten en handvaten krijgen aangereikt die hen helpen bij de aanpak en behandeling van families die verstrikt zijn geraakt in zeer complexe scheidingsproblemen.

Drie-daagse opleiding

Tijdens deze driedaagse opleiding komt de klinische praktijk van het werken met de strijdende ouders en met de kinderen aan bod. Er wordt ingegaan op de programmaonderdelen in beide groepen, er wordt videomateriaal getoond en er wordt in de groep geoefend. Tijdens de opleiding worden handvaten geboden die het mogelijk maken zelf aan de slag te gaan met de groepsmethodiek: ‘Kinderen uit de knel’. Hoewel er handvaten worden geboden biedt het project ook ruimte voor aanpassingen per groep. Het is geen cursus die ouders volgen, het is een open dialoog waarin therapeuten ideeën aandragen maar waarin ook altijd ruimte is voor initiatief van ouders en kinderen zelf. Voor professionals die zelf dit programma willen gaan opzetten en uitvoeren in de eigen praktijk of instelling is het volgen van dit trainingstraject noodzakelijk maar ook verplicht. Alleen dan mag de naam ‘Kinderen uit de Knel gebruikt worden. Wanneer professionals ‘kinderen uit de knel’ gaan toepassen horen na de driedaagse training drie zittingen supervisie bij het trainingsprogramma. Deze supervisie wordt gegeven door één van de ervaren behandelaren. Afspraken over supervisie kunt u met de betreffende behandelaar maken tijdens de training of daarna.


Inhoud

Programma studiedag

Theoretische achtergrondkennis over de complexiteit en dynamiek van vechtscheidingen; Sociaal politieke context; Gevolgen van echtscheiding voor kinderen; (Basis)kennis over vechtscheidingen om een juiste indicatie te stellen voor deelname aan de groep, voor ouders en kinderen; Rationale achter de verschillende thema’s in de oudergroep en de volgorde daarvan; Rationale achter de werkwijze in de kindergroep; Er wordt een beeld gegeven van de werkwijze en het programma van ´Kinderen uit de knel´, verlevendigd met videobeelden en oefeningen.

Programma drie-daagse opleiding

Onderwerpen die aan de orde komen:

Oudergroep:

 • Verwijzingen
 • Voorbereiding en intake
 • Welke vragenlijsten bij de intake
 • Het opzetten en uitvoeren van een netwerkbijeenkomst
 • Het uitvoeren van het programma van de oudergroep
 • Het creëren van een veilige werksfeer
 • Educatie in de groep, hoe kan dat ingezet worden en de veiligheid bevorderen
 • Hoe blijven de kinderen centraal staan
 • Herkennen en doorbreken van destructieve patronen
 • Herkennen van escalerende processen: escaleren en de-escaleren
 • Herkennen en kunnen werken met trauma reacties en het window of tolerance
 • Oefeningen waarbij nieuwe oplossingen kunnen komen voor oude problemen
 • Tussentijdse crisis hanteren
 • De therapeut zelf, samenwerking van de therapeuten, zelf heel blijven
 • Voorbereiden van de presentaties en het presenteren van de ouders
 • Afsluiten, evaluatie en eventuele vervolgtrajecten

Kindergroep:

 • Voorbereiding en intake
 • Het creëren van een veilige werksfeer
 • Werken met een groot leeftijdsverschil (4-18 jaar) in de groep
 • Herkennen van- en kunnen werken met trauma reacties
 • Creatieve hulpmiddelen en acties (film, graffiti, tekenen, muziek)
 • Delen van hoe het thuis gaat
 • Voorbereiden van de presentaties en het presenteren
 • Vergroten van de weerbaarheid van de kinderen
 • Evalueren, afsluiten en eventuele vervolgtrajecten

Werkwijze

Tijdens de opleidingen wordt gebruik gemaakt van een interactief programma. De ervaren behandelaren en tevens opleiders delen hun kennis en ervaringen vanuit zowel de ouder- als de kindergroep. Relevante theorie wordt overgedragen, er is ruimte voor discussie en vragen. Eveneens worden er diverse oefeningen gedaan waaronder rollenspelen.


Planning & Organisatie

De landelijke terugkomdag voor al degenen die de opleiding Kinderen uit de Knel reeds hebben gevolgd: 27 juni 2018 van 9:30 -17:00 uur

Locatie: Amsterdam Kosten: € 145

Informatie over het programma volgt in maart. Een belangrijk thema zal zijn de “keystones” van het behandelprogramma n.a.v. wetenschappelijk onderzoek en evaluatie.

U kunt zich per email aanmelden bij info@kinderenuitdeknel.nl. Wij stellen u dan persoonlijk op de hoogte.

De eerst volgende driedaagse opleiding in 2018 met open inschrijving zal plaatsvinden op 8, 9 en 16 maart.
Er is momenteel een wachtlijst.

Locatie: Atlas Arena Complex, Amsterdam.

Professionals kunnen zich hiervoor aanmelden. De planning voor de volgende training is in september.

Organisaties kunnen een incompany training voor maximaal 18 medewerkers aanvragen. Ook verzorgen de opleiders op verzoek workshops of presentaties.

Voor vragen kunt u een mailbericht sturen naar info@kinderenuitdeknel.nl t.a.v. Evelyn Wilms


Aanmelding

Voor aanmelding voor de driedaagse training en voor de landelijke terugkomdag op 27 juni 2018 kunt u een e-mail sturen naar info@kinderenuitdeknel.nl t.a.v. Evelyn Wilms


Kosten

Voor informatie stuur een mailbericht naar info@kinderenuitdeknel.nl t.a.v. Evelyn Wilms