Navigatie


Aanbieders (kaart)


Website Aanbieders

Alkmaar - Parlan

Almelo - Jeugd ggz Twente

Amstelveen - Het Familiecentrum

Amsterdam - Centrum voor relationele therapie

Antwerpen - CGG de Pont, CGG Andante, Jeugdzorg Emmaus

Apeldoorn - Molemann Mental Health

Arnhem - Stichting Lindenhout

Assen - Yorneo

Bussum/het Gooi - Psychotherapeuten Team Bussum, Het Lindehuis, 1keer1

Breda - Praktijk van Waterschoot

Den Bosch - de Viersprong

Den Helder - Parlan

Den Haag - Intermetzo -PsyQ -De Jutters

Ede - Timon, GGZ Atria

Eindhoven - GGzE Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Emmen - Yorneo

Enschede - Mediant

het Gooi - Youké

Geleen - Amacura

Haarlem - KJTC, Lorentzhuis

Halsteren - de Viersprong

Heemstede - KJTC/Kenterjeugdhulp

Heerhugowaard - Parlan

Heilo - Praktijk Wajibu

Heerenveen - Molemann Mental Health

Hengelo - Ambiq jeugdhulpverlening en psychiatrie - Jarabee Twente

Hoogeveen - Yorneo

Hoorn - Parlan

Leiden - Cardea

Mechelen - CGG de Pont

Noord- en Midden- Limburg - Rubicon jeugdzorg

Rotterdam - Stek Jeugdhulp, Kinderen uit de knel Rotterdam, de Viersprong

Utrecht - Youké - Timon - Reinaerde - Altrecht

Venlo - Mutsaersstichting

Zaanstreek/Waterland - Parnassiagroep

Zeist - Timon

Zoetermeer - De Opvoedpoli Zoetermeer

Zwolle - Trias/JeugdGGZ Dimence


Contact

Indien u in de regio Haarlem/Hoofddorp/Heemskerk woont kunt u via het onderstaande contactformulier uw vraag of aanmelding richten aan Kinderen uit de Knel regio Haarlem.

Voor aanmeldingen of vragen over Kinderen uit de Knel buiten de regio Haarlem/Hoofddorp/Heemskerk attenderen wij u op andere aanbieders van het project Kinderen uit de Knel, dichter bij u in de buurt. De instanties die bij ons op de website staan bieden het project Kinderen uit de Knel aan en hebben een periode van supervisie afgerond vanuit het Lorentzhuis. Het gaat hierbij dus om erkende aanbieders.

Zie hiervoor onze website. Voor informatie kunt u contact opnemen met de betreffende instantie.

Naam:

E-mail:

Telefoonnummer 1:

Telefoonnummer 2:

Bereikbaar tussen:

Korte toelichting: ( 0 / 200 )


Contactherstel Ouder(s) & Kind

Het komt voor dat er strijd is tussen ouders, en dat er tussen één van de ouders en het kind/ de kinderen, geen contact meer is. Steeds vaker komt het voor dat ouders in een dergelijke situatie zich aanmelden voor Kinderen uit de Knel, al dan niet op (streng) advies van de Rechtbank, om aan de conflictueuze situatie te werken.

Kinderen uit de Knel heeft echter niet als primair doel om te werken aan contactherstel tussen ouder en kind. Het project heeft als doel dat kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt, en dat nieuwe wegen worden gevonden om met de conflictgebieden om te gaan zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen. Dat kan er toe leiden dat kinderen wel weer contact willen met beide ouders maar dat hoeft niet. Wij oefenen daarin geen dwang uit op kinderen en ouders.

Ouders en kinderen komen tegelijkertijd naar het programma, om parallel in de ouder- en kind sessies aan de slag te gaan (zie de uitleg over het programma). Om werkzaam te zijn is het noodzakelijk dat het kind / de kinderen bereid zijn naar de groep te komen in het zelfde gebouw als waar beide ouders aan het werk zijn. Kinderen en ouders zien elkaar in de pauze en vaak ook aan het begin en eind van de groep. Wanneer een kind een ouder absoluut niet wil zien en niet wil tegenkomen dan kan kinderen uit de knel niet ingezet worden. Er is dan een voortraject nodig waarin wordt onderzocht wat er nodig is voor het kind om zich veilig genoeg te voelen om de ouder wel in de pauzeruimte te ontmoeten.

Wanneer er sprake is van contactbreuk met een van de ouders is het ook van belang dat de ouder die geen contact heeft met het kind / de kinderen beseft dat contactherstel niet het hoofddoel van het programma kinderen uit de knel is. Soms is er voor de die ouder maar één grote kwestie: de wens tot contact met het kind. Wanneer er alleen daar op wordt ingezet is het effect van het programma mogelijk beperkt.

Bij een aanmelding waarbij er geen contact is tussen kind(eren en een ouder) willen wij daarom graag vooroverleg om te zien of deelname aan kinderen uit de knel mogelijk en wenselijk is.