Navigatie


27 juni 2018: Landelijke terugkomdag Kinderen uit de Knel

Voor alle professionals die de opleiding Kinderen uit de Knel hebben gevolgd. Het is een gevulde en inspirerende dag geworden. Belangrijk onderwerp in het ochtendprogramma was de presentatie en bespreking van de “keystones”: de grondslagen van het behandelprogramma. Alle trainers gaven een persoonlijke verbeelding van de 12 keystones. In het middag programma volgden de deelnemers de drie workshops die betrekking hadden op een van de keystones: attitude van de therapeuten, de kindergroep en zorgen voor jezelf en elkaar.


Boek Kinderen uit de Knel

Justine van Lawick & Margreet Visser hebben hun krachten gebundeld en het volgende boek geschreven : Kinderen uit de Knel, Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding. Tweede herziene druk.

Deze uitgave bevat een gedetailleerde uitwerking van de theoretische basis van het programma plus een beschrijving van het praktische verloop en vormt daarmee een naslagwerk voor iedere professional die hiermee aan de slag wil. Het boek is te koop via de website van uitgeverij SWP


Middagsymposium 'Uitkomsten wetenschappelijk onderzoek Kinderen uit de Knel'

Donderdag 23 maart 2017, 13.00 – 17.00 uur, VU Amsterdam

Wij lijken steeds vaker geconfronteerd te worden met complexe scheidingen waarin de conflicten langdurig hoog oplopen, ook wel vechtscheidingen genoemd. Ouders, hun kinderen, de mensen om hen heen en ook professionals worden meegezogen in de destructieve patronen en het is zeer moeilijk die processen te doorbreken. De interventie Kinderen uit de Knel richt zich op deze problematiek. De effectiviteit van deze interventie is onderzocht en de uitkomsten werden gepresenteerd op het middagsymposium van 23 maart ‘Uitkomsten wetenschappelijk onderzoek Kinderen uit de Knel’. Het onderzoek beschrijft veranderingen in gedachten, emoties en gedrag van gezinnen die aan deze methodiek hebben meegedaan. Naast de onderzoeksresultaten werden ook de klinische implicaties besproken.

Sprekers waren:

  • Dagvoorzitter Erik van der Elst.
  • Beschrijving van de doelgroep door Annelies de Kruijff.
  • Resultaten van het onderzoek naar veranderingen in gezinnen na Kinderen uit de Knel door dr. Kim Schoemaker.
  • Resultaten bij de kinderen door dr. Margreet Visser. Margreet Visser is Klinisch psycholoog bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp.
  • Klinische implicaties door Justine van Lawick en Margreet Visser. Wat zijn de klinische implicaties van de uitkomsten van dit onderzoek.
ANBI status
Vechtscheidende ouders en hun kinderen - Systeemtherapie
link naar de epub van het onderzoeksrapport Vechtscheidingen